Translation of "alley" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Fantasia Alley.
Fantaasia põiktänav.
Alley cats?
Hulkurkassid?
Clear the alley.
Tee allee tühjaks.
O'Malley the alley cat
Kangialuste Kass!
We're in Shaft Alley.
Me oleme shahti alas.
Get in the alley!
Mine kõrvaltänavasse!
Oh, boy, an alley cat.
Oh sa poiss! Hulkuv kass.
Go guard the back alley.
Mine valva tagumist tänavat .
What happened in that alley?
Mis juhtus seal kõrvaltänaval?
Down the alley! Cut him off!
Lõigake neil tee ära.
Besides, she's not up your alley.
Pealegi ei sobi ta sinu tänavale.
In the alley behind the nightclub.
Ööklubi taga asuvas tänavas.
He got out at Dope Alley.
Läheb narkomaanide tänavale.
I'm a tough alley cat, too.
Ka mina olen vinge hulkurkass!
This is a dead end alley
See on tupik.
Used to hang around Ferguson's Alley.
Hulkus ringi tavaliselt Fergusoni tänava kandis.
In the garage off the alley.
Tänavast eemal.
There's an alley behind the hotel.
Seal on üks kõrvaltänav hotelli taga.
Straight up or in an alley?
Peatänaval või kõrvalalleel?
There's a bowling alley in the cellar.
Keldris on keeglisaal.
I'll keep an eye on the alley.
Mina hoian tänaval silma peal.
Come, let's go to the bowling alley.
Ole nüüd, lähme keeglit mängima.
Big man O'Malley's back in his alley.
Vana O'Malley jällegi kodutanumal on tagasi.
Ha! Thy lady is an alley cat.
Sinu südamedaam on rentslikass!
The man Condor killed in the alley?
See mees, kelle Kondor tappis kõrvaltänaval?
Bowling alley equipment, whether or not automatic
DE Saksamaa
I would even call it a blind alley.
Ma nimetaks seda isegi umbteeks.
That station wagon coming out of the alley.
Kõrvaltänavalt tuleb universaalauto.
Go in the alley and eat the bird.
Mine tänavale ja söö seda lindu!
Pretty little Sally Goes walking down the alley
Kena väike Sally alleel nüüd mõõdab sammu.
But someday we might meet a tough alley cat.
Aga me võime kohtuda mõne karmi hulkuva kassiga.
My home for all the alley cats of Paris.
See on varjupaik kõigile Pariisi hulkurkassidele.
Nobody in that alley said anything about the CIA.
Mitte keegi sel kõrvaltänaval ei maininud kordagi CIAd.
Follow me into the alley and I'll tell you something.
Tulge minuga koridori, seal ütlen teile midagi.
I think one's Alley Oop from the beads on him.
Ma arvan et üks on Alley Oop... Tal on helmed peas.
We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Me peaksime lõpetama sellel eeldatava ühinemise ummikteel käimise.
Like when he was found in that alley with a nineyearold.
Nagu näiteks seal pargis üheksa aastase tüdrukuga.
One man dead, one seriously wounded in an alley in Manhattan.
Üks mees surnud, teine tõsiselt haavatud ühel Manhattan'i kõrvaltänaval.
Look, you go get Scat Cat and his gang of alley cats.
Kutsu KassiJats ja tema hulkurkassid siia.
I'm not going in any alley and fuck the Wall Street Journal!
Ma ei lähe mingile kõrvaltänavale ja persse Wall Street Journal!
wine and dine in a cosy cafe tucked away in a narrow alley
kinnitada keha mõnes kitsas kõrvaltänavas asuvas hubases kohvikus.
I'm gonna take you right down there in that alley. Right down there.
Ma viin su tänavale.
If any more guys duck down that alley, we're gonna start sellir tickets.
Kui siia alleele veel keegi jookseb, võime hakata siin pileteid müüma.
To tell you the truth, I'm a little bored with people in my alley.
Ausalt öeldes on mu tänava omad mind juba veidi ära tüüdanud.
Your uncle caught all the alley cats, so can't leave my cousin on the street.
Teie onu korjas kõik tänavakassid kokku, ta ei saa jätta mu vennalast tänavale.

 

Related searches: Alley - Bowling Alley - Blind Alley - Back Alley - Alley Cat - Alley Cropping - Up Your Alley - Up My Alley - Right Up Your Alley - Feed Alley -