Translation of "allocation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Allocation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allocation
Eraldis
Allocation
Kvootide eraldamine
Allocation
Vahendite eraldamine
Allocation
Vahendite
Allocation
Eraldatud
Allocation
Eraldatud Vajadus
Allocation
Rahalised vahendid
Allocation
Eraldamine
Resource allocation
Ressursside omistamine
2014 allocation
2014. aasta eraldised
Allocation keys
Jaotusmeetodid
Allocation Method
Jaotamismeetod
Allocation rules
Jaotamiseeskirjad
Budget Allocation
Eelarveassigneeringud
Capacity allocation
Läbilaskevõime jaotamine
Case allocation
Juhtumite jagamine
Cost allocation
Jaotatakse kulud
Financial allocation
Eraldis
Global allocation.
Üldise iseloomuga toetus.
Indicative allocation
Suunav jaotus
Indicative allocation
Eraldiste suunav jaotus
Capacity allocation
Läbilaskevõimsuse jaotamine
Allocation key
Jaotusmeetod
Allocation year
2.
Case allocation
Juhtumite üleandmine
AND ALLOCATION
VAHENDITEJAOTAMINE
Definitive allocation
Lõplik jaotus
Allocation coefficient ,
Jaotuskoefitsient
Allocation year
Loomade arvelevõtmisaasta
Yearly allocation
Aastane eraldis
Allowance allocation
Saastekvootide eraldamine
Indicative allocation
Soovituslik jaotus
Initial allocation
Esialgne eraldis
Revised allocation
Korrig. eraldis
Allocation rules
Jah ei ainult nõudmisel
strategic asset allocation .
strateegiline varade jaotus .
Memory allocation error.
Viga mälu eraldamisel.
memory allocation failure
viga mälu eraldamisel
Next Resource allocation
Järgmine ressursside omistamine
2.5 Budgetary allocation
2.5 Eelarveline toetus
2014 2017 allocation
Assigneeringud 2014 2017
Allocation multifunctionality hierarchy
Mõju jaotamine multifunktsionaalsuse korral kasutatav hierarhia
Allocation and spending
Vahendite eraldamine ja kasutamine
Allocation for recycling
Jaotamine ringlussevõtu puhul
Allocation for recycling
Mõju jaotamine ringlussevõtu korral

 

Related searches: Allocation - Resource Allocation - Asset Allocation - Cost Allocation - Budget Allocation - Capital Allocation - Purchase Price Allocation - Time Allocation - Allocation Key - Allocation Of Resources -