Translation of "alluvial" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alluvial - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alluvial dampers.
Alluviaaalsummutid!
Northern boreal alluvial meadows
Põhjamaised lamminiidud
Alluvial meadows of river valleys of the Cnidiondubii
Cnidion dubii kooslustega lamminiidud jõeorgudes
Alluvial forests with Alnusglutinosa and FraxinusexcelsiorAlno Padion, Alnionincanae, Salicionalvae
Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)
Alluvial forests with Alnusglutinosa and Fraxinusexcelsior (Alno Padion, Alnionincanae, Salicionalbae)
Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)
The Ganges delta is rising as a result of alluvial deposits.
Gangese deltas kasvab veetase uhtsetete tõttu.
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinusexcelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incanae, Salicion alvae)
Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno Padion i, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)
In order to ensure that the water quality remains of a high enough standard for human consumption, the town council created special protection zones around the abstraction sites. This requires a good deal of control and management, so when most of the site was also included in Natura 2000 because of its remarkable alluvial forests, the authorities turned to the local conservation group for help.
Kuna kaitsetsoonid nõuavad suurel määral järelevalvet ja haldamist ning kui suurem osa alast kuulutati seal asuvate tähelepanuväärsete lammimetsade tõttu Natura 2000 alaks, pöördus omavalitsus abi saamiseks kohalike looduskaitsjate ühenduse poole.

 

Related searches: Alluvial - Alluvial Fan - Alluvial Plain - Alluvial Soil - Alluvial Deposits - Alluvial Forest - Alluvial Gold - Alluvial Land - Alluvial Cone - Alluvial Mine -