Translation of "almost" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Almost - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almost. Almost.
Mul kohe tuleb!
Almost.
Pea aegu.
Almost.
Enam vähem.
Almost.
Vőiks olla hea koht puhkamiseks.
Almost.
On mul õigus? Peaaegu.
Almost
Peaaegu...
Almost.
Peaaegu.
Almost noon
Ennelõuna
Almost done.
Peaaegu tehtud.
Almost done.
Peaaegu valmis.
Almost there.
Peaaegu valmis.
Almost Kaia.
Oleme peagi kohal, Kaia.
Almost ready.
Peaaegu valmis.
Almost everybody.
Peaaegu kõik.
Almost four.
Peaaegu neli.
Almost always.
Peaaegu alati.
Almost singlehanded.
Peaaegu üksinda.
Almost immediately.
Peaaegu kohemaid.
Almost nothing
Mitte midagi erilist...
Almost perfect.
Peaaegu ideaalne.
Almost ready.
Peaaegu valmis.
Almost ready?
Valmis?
Almost dead
Peaaegu surnud.
They almost...
Nad peaaegu...
Almost safe?
Peaaegu?
Almost 100,000.
Peaaegu 100.000.
Almost there?
Peaaegu valmis?
Almost, sir.
Peaaegu, söör.
Almost raw.
Peaaegu toores.
Almost time.
Peaaegu valmis.
Well, almost.
Peaaegu mitte.
Almost finished.
Logan, kuidas sul edeneb?
Almost empty.
Üsna tühi. Ma vaatan seda.
Almost nine.
Ainult üheksa paiku.
Almost light.
Väljas on peaaegu valge.
Almost nobody.
Peaaegu mitte keegi.
Well, almost.
Noh, enamus.
Almost none.
Peaaegu pole.
Log almost everything.
Logitakse peaaegu kõik.
Randomize almost everything
Peaaegu kõik juhuslikult
Dinner's almost ready!
Őhtusöök on kohe valmis.
We're almost done.
Me oleme peaaegu valmis.
Yeah. almost magical,
Jah peaaegu maagiline,
We're almost there.
Me oleme peaaegu valmis.
We're almost done.
Peaaegu kõik.

 

Related searches: Almost - Almost All - Almost Certainly - Almost Always - Almost Immediately - Almost Never - Almost Exclusively - Almost The Same - Almost Entirely - Almost Only -