Translation of "alphabet" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alphabet - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alphabet
Tähestik
Alphabet
Tähestik
alphabet
tähestik
Alphabet
TähestikDescription
Alphabet.
Tähestik....
Alphabet!
Tähestik!
Alphabet?
Tähestik?
Alphabet Selection
Tähestiku valimine
Alphabet Default
Vaikimisi tähestik
Greek alphabet
Kreeka tähestik
An alphabet.
Mäng? Tähestik.
Learn The Alphabet
Tähestiku õppimineComment
International phonetic alphabet dialog
Valimine rahvusvahelisest foneetilisest alfabeedist
Our alphabet is good.
Meie tähestik on hea.
Get Alphabet in New Language...
Hangi uue keele tähestik...
Author of Higgins' Universal Alphabet.
Jah, Higgins'i üldtähestiku autor.
She doesn't like that alphabet.
Talle ei meeldi tähestik.
No, not the alphabet. No.
Ei, ma ei nõudnud sinult tähestikku.
We taught them the alphabet!
Seda kunsti õppisid nad meilt!
Greece should use the Roman alphabet .
Kreeka peaks kasutama ladina tähestikku .
File Get Alphabet in New Language...
Fail Hangi uus keel...
Selecting from the international phonetic alphabet
Kasutusala sildid
a KDE program to learn the alphabet
KDE tähestiku omandamise programmName
We're all in the same alphabet soup.
Me oleme kõik samas tähestikusupis.
You can stick this in your alphabet soup.
Võite selle oma tähestikusuppi pista
I'm Henry Higgins, author of Higgins' Universal Alphabet.
Henry Higgins, Universaaltähestiku autor.
Use national character sets . Greece should use the Roman alphabet .
Euroopa Liidu Teataja Kasutage vajaduse korral väiketähti .
Looks like somebody's been carrying on with half the alphabet.
Paistab, et keegi on poolega tähestikust flirtinud.
I had a carpenter make an alphabet in wooden letters.
Lasin Batignollesi puusepal valmistada puust tähed.
Cuneiform writing is the remote ancestor of the Western alphabet.
Kiilkiri on kaugelt sugulane ladina tähestikuga.
Russian is the official language of Moscow and is written in the Cyrillic alphabet, which tends to cause difficulty for most westerners used to the Latin alphabet.
Moskvas räägitakse ametlikult vene keelt, mida kirjutatakse kirillitsas, seetõttu on ladina tähestikuga harjunud läänest tulijatel sellest sageli raske aru saada.
and NCBs use the Roman alphabet when reporting updates to the ECB .
ja RKPd kasutavad ajakohastuste EKP le saatmisel ladina tähestikku .
Closely related to Serbian, it uses the Latin rather than Cyrillic alphabet.
Selles serbia keele sugulaskeeles eelistatakse kirillitsale ladina tähestikku.
Display a dialog with the Greek alphabet and Numeric Prefixes and Roman Numerals.
Näitab dialoogi kreeka tähtede ning arvude eesliidete ja rooma numbritega.
Encrypts the marked text by rotating every character 13 characters of the alphabet.
Krüptib märgitud teksti, vahetades iga märgi tähestikus 13 märgi kaugusel seisva märgiga.
First, Alice converts the word into numbers according of the letter position in the alphabet.
Esmalt, Alice teisendab sõna arvudeks, arvestades tähe asukohta tähestikus.
The same also applies to the corresponding designation in the Greek language and Greek alphabet.
Sama kehtib ka vastava kreeka tähestikus esitatud kreekakeelse nimetuse kohta.
Making her say her alphabet over and over from sunup to sundown, even during meals.
Sundida teda tähestikku päikesetõusust kuni loojanguni, isegi söögi ajal kordama.
When reporting updates , NCBs may use their national character set , provided they use the Roman alphabet .
Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähes tikus , kui nad kasutavad ladina tähestikku .
When reporting updates , NCBs may use their national character set , provided they use the Roman alphabet .
tööpäeva .
When reporting updates , NCBs may use their national character set , provided they use the Roman alphabet .
Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma tähestikus , kui nad kasutavad ladina tähestikku .
When reporting updates , NCBs may use their national character set , provided they use the Roman alphabet .
Ajakohastatud aruande võivad RKPd esitada oma riigi tähestikus , kui nad kasutavad ladina tähestikku .
Each colored cluster of atoms... ...is a letter in the genetic alphabet The language of life.
Iga värviline aatomite kobar on täht geenitähestikus elu keeles.
Most street signs are in Greek and English, but knowledge of the Greek alphabet won t hurt.
Suurem osa viitasid on nii kreeka kui ka inglise keeles, kuid kreeka tähestiku tundmisest on kindlasti abi.
Each colored cluster of atoms is a letter in the genetic alphabet The language of life.
Iga värviline aatomite kobar on täht geenitähestikus elu keeles.

 

Related searches: Phonetic Alphabet - Alphabet Soup - Roman Alphabet - Latin Alphabet - Alphabet - Phonetic Alphabet Arabic - Manual Alphabet - Cyrillic Alphabet - Letter Of The Alphabet - Alphabet Letter -