Translation of "already" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Already - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We already said this is already pretty stable.
Me juba ütlesime, et see on juba üsna stabiilne.
It's already happening, this country is already insoluble.
See juba toimub. See riik on juba lahendamatu.
We are already mad. We are already mad.
Me juba oleme vihased.
Already?
Juba?
Already?
Juba?
Already?
Kuidas?
Already?
Juba läbi?
Already done
Juba tehtud
Already Running
Juba töötab
Already open.
Juba avatud.
Already opened.
Juba avatud.
already connected
juba ühendatud
Already exists
Juba olemas
lengths already.
Ning me oleme juba defineerinud skalaarkorrutise ja pikkused.
Already tabled
Juba esitatud
Walking already.
Juba kõnnib.
Did already.
Juba kutsusin.
Relatives already.
Juba sugulased.
Finish already.
Lõpeta juba ära.
Tired already?
Oo kas juba väsinud?
Already mailed.
Juba postis.
Scalding already.
Peaaegu tuline.
Dead? Already?
Juba suri ära?
Up already?
Juba registreerunud?
Already dead.
Juba surnud.
Awake already?
Juba ärkvel? Nii külm on.
Forget already.
Kes ootavad?
Already cold.
Külm.
Found already?
Leitud juba?
Serving already
Juba ametis.
Enough already....
Aitab juba....
Leaving already?
Juba lahkud?
As I have already said, the Commission has already simplified things.
Nagu ütlesin, on komisjon juba olukorda lihtsustanud.
Profile already exists
Profiil on juba olemas
Problem already known
Probleem on varasemast teada
Tags already assigned
Juba omistatud sildid
File already exists
Faili on juba olemas
Already on device
Juba seadmel
Encoder exists already
Valitud kodeerija
Device already present.
Seade on juba olemas.
Project Already Open
Projekt on juba avatud
Sequence Already Assigned
Kombinatsioon on juba omistatud
Directory Already Exists
Fail on juba olemas
File Already Exists
Fail on juba olemas
Application already running!
Rakendus juba töötab!

 

Related searches: If Already Then Already - Already Already Took - Haven Already Already Seen - Discussions Already Already Held - Already - As Already Mentioned - Already Done - Has Already Been - Already Now - As You Already Know -