Translation of "alternative medicine" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alternative - translation : Alternative medicine - translation : Medicine - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

alternative medicine sold over the counter.
alternatiivmeditsiini ravimid käsimüügis.
alternative medicine sold with a prescription.
retsepti alusel müüdavad alternatiivmeditsiini ravimid.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne muu ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne teise ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
If you find the capsules difficult to swallow your doctor may advise on alternative ways to take your medicine.
Kui teil tekib kapsli neelamisega raskusi, võib arst teile ravimi võtmiseks soovitada alternatiivseid meetodeid.
Cystinosis is a rare, fatal disease, and CYSTAGON is considered a useful medicine for this disease, for which no alternative treatments are available.
Tsüstinoos on harvaesinev ja surmaga lõppev haigus ning selle ravimiseks peetakse CYSTAGONi kasulikuks, kusjuures alternatiivne ravi puudub.
UF alternative educational offer UF alternative school BT education system alternative school
UF asendusõpetaja UF õpetaja asendamine BT õpetajad
USE alternative educational provision alternative educational provision
USE asendustöötajad asendustöötajad
medicine.
Vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes tundlikumad.
Medicine
Ravimi manustamine
Medicine
Ravimid
Medicine.
Mikstuur.
Medicine?
Mikstuur?
Medicine.
Meditsiin.
Alternative
Alternatiiv
Alternative
Alternatiiv
In the west we have a medicine for the medicine.
Rohi iga asja vastu.
Medicine Hat
Medicine HatCity in Alberta Canada
this medicine.
kõrvaltoimeid.
Antigout medicine
Podagravastased ravimid
or medicine.
nu Lapp i laktaasipuudulikkusega või glükoosi galaktoosi puuduliku imendumisega patsiendid.
nuclear medicine,
tuumameditsiin,
respiratory medicine
pulmonoloogia
tropical medicine
troopiline meditsiin
community medicine
rahvatervis
occupational medicine
töötervishoid
nuclear medicine
tuumameditsiin
internal medicine
sisehaigused
tropical medicine
troopiline meditsiin
occupational medicine
töötervishoid
community medicine
rahvatervis
nuclear medicine
tuumameditsiin
CCUPATIONAL MEDICINE
Asutusevälised hädaabiteenistused
My medicine.
Minu rohud.
Stomach medicine.
Maorohi.
Respiratory medicine
Pulmonoloogia
Community medicine
Rahvatervis
Occupational medicine
Töötervishoid
Nuclear medicine
Tuumameditsiin
Tropical medicine
Troopikameditsiin
Tropical medicine
Troopiline meditsiin
preventive medicine
ennetav meditsiin
Preventive medicine
Ennetav meditsiin
Alternative 1 .
1 . võimalus .
alternative parts
alternatiivsed osad

 

Related searches: Community Medicine, Medicine - Alternative Medicine - Complementary And Alternative Medicine - Alternative Forms Of Medicine - Alternative Medicine Office - An Alternative Medicine - Allied And Alternative Medicine - Complementary A Alternative E Medicine - Complementary And Alternative E Medicine - Herbal, Alternative Medicine -