Translation of "altitude" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Altitude - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Altitude
LasteteemaName
Altitude
Kõrgus
Altitude
Kõrgus
(Altitude)
(Kõrgus)
Picture Altitude
Pildi kõrgus
Track Altitude
Trajektoori kõrgus
Low altitude
Väike kõrgus
High altitude
Suur kõrgus
Transit altitude
Kulminatsiooni kõrgus
New altitude
Uus kõrgus
Show Altitude
Näita kõrgustAction for toggling
Altitude Correction
Kõrgusekorrektsioon
Say altitude.
Öelge kõrgus.
No altitude lookup
Kõrguseotsingut ei kasutata
Altitude at noon
Kõrgus keskpäeval
Altitude at transit
Kõrgus keskpäeval
Altitude 36,000 feet.
Kõrgus 10 973 meetrit.
200 miles altitude.
Kõrgus 200 miili.
Losing altitude. Over.
Kaotan kõrgust.
Altitude and tabling.
ARP toimib.
Altitude, 24,000 feet.
Kõrgus on 7.3 km.
Altitude value is invalid.
Kõrgus pole korrektne.
Army Bird gaining altitude.
Armee rakett liigub kõrgemale.
Now, check your altitude.
Nüüd kontrolli kõrgust.
altitude or altitudinal range
kõrgus merepinnast või kõrguste vahemik
Use topocoding for altitude lookup
Topocoding. org i kasutamine kõrguseotsingul
Altitude of your current position
Enda asukoha kõrgus
(g) altitude or altitudinal range
g) kõrgus merepinnast või kõrguste vahemik
Well, the altitude bothered me.
Mulle ei meeldi ikkagi kõrgus.
It's the change of altitude.
Muudatused kõrguses.
Detonator set to zero altitude.
Detonaator seadistatud nullkõrgusele.
Detonator set to zero altitude.
Seadistatud.
We'd better get some altitude.
Me peaksime kõrgust koguma.
What altitude do you wish?
Sain aru. Mis kõrgust te soovite?
Use geonames. org for altitude lookup
Geonames. org i kasutamine kõrguseotsingul
(aw) pressure altitude of the aerodrome
(aw) lennuvälja rõhkkõrgus
maximum altitude 5485 m (18000 feet)
maksimaalne kõrgus 5485 m (18000 jalga),
Was she losing altitude just before?
Kas see eelnevalt kõrgust kaotas?
Due to the altitude, no doubt.
Väga kõrgest.
I'm not accustomed to the altitude.
Ma pole kõrgusega harjunud.
maximum altitude 5485 m (18000 feet)
maksimaalne kõrgus 5485 m (18000 jalga),
So let me draw an altitude here.
Joonistan siia kõrguse.
Altitude... 200 feet, and keep it low.
Kõrgus... 200 jalga, Hoidke madalal.
Yes, but we can't give you their altitude.
Jah, aga me ei saa teile nende kõrgust anda.
We've reached our cruising altitude of 33,000 feet.
Oleme saavutanud oma lennukõrguse 10 kilomeetrit.

 

Related searches: Altitude - High Altitude - Altitude Sickness - Operating Altitude - Low Altitude - Altitude Range - Suffer From Altitude Sickness - At Altitude - Maximum Altitude - Cruising Altitude -