Translation of "aluminum" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aluminum distearate and aluminum tristearate
alumiiniumdistearaat ja alumiiniumtristearaat
The molecule aluminum oxide is aluminum oxide.
Alumiiniumoksiidi molekul on alumiiniumoksiid.
Aluminum
Alumiinium
Aluminum, on the left hand side we only have one aluminum atom.
Alumiinium, vasakul pool on meil ainult üks alumiiniumi aatom.
Magnesium aluminum hydroxide.
Magneesium alumiinium hüdroksiid.
Plus aluminum, Al.
Pluss alumiinium, Al.
You've got some aluminum.
Sul on natuke alumiiniumi.
Aluminum waste and scrap
Malmijäätmed ja jäägid
Isostearic acid, aluminum salt
isosteariinhappe alumiiniumsool
PVC aluminum foil nylon blisters with aluminum foil lidding in packs of 10, 14 and 28.
Alumiiniumfooliumiga suletud PVC alumiiniumfoolium nailon blisterpakendid, 10, 14 ja 28 tabletti pakendis.
PVC aluminum foil nylon blisters with aluminum foil lidding in packs of 10, 14 and 28.
Alumiiniumfooliumiga suletud PVC alumiiniumfoolium nailon blisterpakendid, 10, 14 ja 28 tabletti
We looked at the aluminum.
Me vaatasime alumiiniumi.
Fatty acids, lanolin, aluminum salts
lanoliini rasvhapete alumiiniumsoolad
Starch, hydrogen octenylbutanedionate, aluminum salt
tärklisvesinikoktenüülbutaandiaadi alumiiniumsool
Silicic acid, aluminum magnesium salt
ränihappe alumiiniummagneesiumsool
Aluminum, lactate sodium complexes, basic
aluselised alumiiniumlaktaatnaatriumkompleksid
Silicic acid, aluminum sodium salt
ränihappe alumiiniumnaatriumsool
You can't change the relative ratios of the aluminum and the oxygen within the aluminum oxide molecule.
Sa ei saa muuta alumiiniumi ja hapnikku suhet alumiiniumoksiidi molekulis.
It's just a bunch of aluminum.
See on lihtsalt alumiinium.
So we're dealing with aluminum 27.
Seega me tegeleme alumiinium27
Acetic acid, aluminum salt (3 1)
äädikhappe alumiiniumsool (3 1)
Aluminum hydroxide chloride (Al2(OH)4Cl2)
alumiiniumhüdroksiidkloriid, Al2(OH)4Cl2
Myristic, palmitic acids, mixture, aluminum salt
müristiinhappe ja palmitiinhappe alumiiniumsoolade segu
Aluminum chloride hydroxide (Al4Cl3(OH)9)
alumiiniumkloriidhüdroksiid, Al4Cl3(OH)9
Aluminum magnesium hydroxide and stearic acid
alumiiniummagneesiumhüdroksiid ja steariinhape
PIGMENT RED 90 1 ALUMINUM LAKE
PIGMENT RED 90 1 ALUMINUM LAKE
Aluminum, chloro hydroxy lactate sodium complexes
alumiinumklorohüdroksülaktaatnaatriumkompleksid
Aluminum oxide and or silicon dioxide
Alumiiniumoksiid ja või ränidioksiid
Opaque blisters (PVC PE PVDC and aluminum).
Läbipaistmatud blisterpakendid (PVC PE PVDC ja alumiinium).
Opaque blisters (PVC PE PVDC and aluminum).
Läbipaistmatud blisterpakendid (PVC PE PVDC ja alumiinium).
Packaged in polyethylene aluminum polyester sachet in
Polüetüleen alumiinium polüester pakikestes
Aluminum hasn't reacted with anything like oxygen.
Alumiinium pole reageerinud millegagi nagu hapnik.
On this side, I have one aluminum.
Sellel poolel, mul on 1 alumiinium,
Alane (aluminum hydride) (CAS 7784 21 6)
alane (alumiiniumhüdriid) (CAS 7784 21 6)
Aluminum, (2,5 dioxo 4 imidazolidinyl)ureato dihydroxy
(2,5 diokso 4 imidasolidinüül)ureato dihüdroksüalumiinium
Aluminum hydroxide chloride (Al Cl 1 1)
alumiiniumhüdroksiidkloriid (Al Cl 1 1)
Isostearic, lauric, stearic acids mixture, aluminum salt
isosteariinhappe, lauriinhappe ja steariinhappe alumiiniumsoolade segu
Isostearic acid, myristic acid, mixture, aluminum salt
isosteariinhappe ja müristiinhappe alumiiniumsoolade segu
Isostearic acid, palmitic acid, mixture, aluminum salt
isosteariinhappe ja palmitiinhappe alumiiniumsoolade segu
Isostearic acid, stearic acid, mixture, aluminum salt
isosteariinhappe ja steariinhappe alumiiniumsoolade segu
2 propenoic acid, homopolymer, aluminum potassium salt
2 propeenhappe homopolümeeri alumiiniumkaaliumsool
The blisters consist of a forming film made of polyamide aluminum foil polyvinyl chloride and a backing made of either paper polyester aluminum foil vinyl heat seal coating or aluminum foil vinyl heat seal coating.
Blisterpakend koosneb polüamiidist alumiiniumist polüvinüülkloriidist tabletivormist ja kas paberist polüestrist alumiiniumist vinüülist või alumiiniumist vinüülist kuumpitseeritud fooliumkattest.
7 tablets in blister packs Nylon Aluminum PVC.
7 tabletti nailon alumiinium PVC blisterpakendis.
28 tablets in blister packs Nylon Aluminum PVC.
28 tabletti nailon alumiinium PVC blisterpakendis.
Packaged in polyamide PVC aluminum blister package in .
Polüamiid PVC alumiinium blisterpakendites

 

Related searches: Aluminum - Aluminum Alloy - Anodized Aluminum - Cast Aluminum - Aluminum Extrusion - Aluminum Casting - Aluminum Foil - Aluminum Oxide - Aluminum Sheet - Extruded Aluminum -