Translation of "amazed" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amazed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You're amazed.
Sa oled hämmeldunud.
I am amazed.
Ma olen üllatunud.
I was amazed.
Ma olin üllatunud.
You'll be amazed.
Te hämmastute.
You can't be amazed.
Te ei peaks imestama.
I was amazed. It was. . . .
Ma olin hämmingus see oli...
This has always amazed me.
See on alati mind hämmastanud.
He was too amazed to dodge.
Ta oli liiga üllatunud, et dodge.
They'll be amazed at the pawnshop.
Pandimajas hakkavad kõik ahhetama.
I'm amazed at your audacity' Arthur.
Imestan teie julguse üle, Artur.
I'm amazed that men like you
Ma olen üllatunud et sinusugune mees
You'd be amazed how pretty it is.
Sa oleks üllatunud, kui ilus see on.
Very good. I must say I'm amazed.
Väga kena. Pean tunnistama, et olen pahviks löödud.
Afterwards everybody was amazed how convincing he was.
Köik pärast vaatasid, et kuidas ta ikka nii hästi välja mängis.
I'm amazed at the patience of your exhusband.
Mind hämmastab su endise mehe kannatlikkus.
Surrender! cried Mr. Bunting, fiercely, and then stooped amazed.
Loobumine! Hüüdis härra lipud, tuliselt ja seejärel kummardus üllatunud.
Baek Seung Jo, you're going to be absolutely amazed.
Baek Seung Jo, sa veel üllatud.
You'd be amazed the way people talk about you.
Sa ei kujuta ettegi, kuidas inimesest sinust räägivad.
I'm only amazed you waited two days before... hello?
Hämmastav, et sa ootasid kaks päeva enne kui... hallo?
They were amazed, they answered no more they left off speaking.
15
All who heard him were amazed at his understanding and his answers.
Aga k
Mr. Thomas Marvel stood bootless and amazed, his jacket nearly thrown off.
Hr Thomas Marvel seisis saabasteta ja üllatunud, oma jope peaaegu visati välja.
I am really amazed that Turkey has not been mentioned at all!
Olen tõesti hämmastunud, et Türgit ei ole absoluutselt mainitud.
I must say we were amazed by the number of applications received.
Pean ütlema, et meid hämmastas saadud taotluste arv.
You'd be amazed how small the demand is for pictures of trees.
Sa oled hämmingus, kui väike on nõudmine puude piltide järgi.
They saw it, then they were amazed. They were dismayed. They hurried away.
5
in writing. (SK) I was amazed when reading the text of this resolution.
kirjalikult. (SK) Üllatusin kõnealust resolutsiooni lugedes.
They are amazed. They answer no more. They don't have a word to say.
15
All the multitudes were amazed, and said, Can this be the son of David?
Ja kõik rahvas hämmastus ning ütles Kas see vahest ei ole Taaveti poeg?
Also, certain women of our company amazed us, having arrived early at the tomb
Ka m
But Peter continued knocking. When they had opened, they saw him, and were amazed.
Aga Peetrus jäi veel koputama. Ja kui nad avasid, nägid nad teda ja ehmusid.
And you'd be amazed how many other trig identities you could come up with.
Sa oleksid hämmastunud, kui teaksid kui palju samasusi on võimalik välja mõelda. Sa oleksid hämmastunud, kui teaksid kui palju samasusi on võimalik välja mõelda.
They were all amazed, and were perplexed, saying one to another, What does this mean?
Nad kõik olid hämmastunud ja kahevahel ning küsisid üksteiselt Mis see küll peaks tähendama?
And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
Ja kõik rahvas hämmastus ning ütles Kas see vahest ei ole Taaveti poeg?
When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?
Kui jüngrid seda kuulsid, hämmastusid nad väga ning ütlesid Kes siis võib õndsaks saada?
Her parents were amazed, but he commanded them to tell no one what had been done.
Ja tütarlapse vanemad kohkusid aga Tema keelas neid ühelegi rääkimast seda, mis oli sündinud.
They listened to him, because for a long time he had amazed them with his sorceries.
Ja nad hoidsid tema poole, sest et ta kaua aega oli neid nõidusega eksitanud.
And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?
Nad kõik olid hämmastunud ja kahevahel ning küsisid üksteiselt Mis see küll peaks tähendama?
They were amazed at the greatideas and knowledge they found there, and the news began tospread.
Nad olid vaimustuses neis kajastunud üllastest ideedest ja suurtest teadmistest ning hakkasid neid levitama.
I am amazed by the lack of concern on the part of those who govern Europe.
Mind hämmastab Euroopa valitsejate osavõtmatus.
Immediately all the multitude, when they saw him, were greatly amazed, and running to him greeted him.
Ja kohe, kui rahvahulk Teda nägi, kohkusid k
They were all amazed and marveled, saying to one another, Behold, aren't all these who speak Galileans?
Ja nad hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele Vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed?
I'm always amazed three year olds know who Richard Serra is and take you to the galleries.
Mind paneb alati imestama, kuidas 3 aastased teavad, kes on Richard Serra ja viivad sind galeriidesse.
I am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
Tegelikult hämmastasid mind esitatud vastuettepanekud, mis näivad olevat eelarvamustest tulvil.
You know what always amazed me about you? A guy with your attitude never carries a gun.
Üks asi paneb mind imestama kuidas sinu ametis ilma relvata hakkama saab?

 

Related searches: Amazed - To Be Amazed - I Am Amazed - I Was Amazed - Amazed About - Prepare To Be Amazed - I'm Amazed - Was Amazed - Being Amazed - We Are Amazed -