Translation of "amber" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amber - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Packaging Vial (amber glass) Vial (amber glass) Vial (amber glass) Vial (amber glass) Vial (amber glass)
Viaal (merevaikkollane klaas) Viaal (merevaikkollane klaas) Viaal (merevaikkollane klaas) Viaal (merevaikkollane klaas) Viaal (merevaikkollane klaas)
amber,
merevaigukollane,
amber.
merevaigukollane.
Amber!
Mu koer.
amber grains
klaasjad terad
bottle (amber glass)
pruunikast klaasist pudel kotike (paber polüester ALU polüa krüülonitriil)
bottle (amber glass)
Pudel (merevaigukollane klaas)
amber glass bottle
Pruun klaaspudel
...repeat amber reference.
Kordan, kood merevaik.
direction indicator lamp amber,
suunatulelatern merevaigukollane,
Amber, how are you?
Amber, kuidas elad?
60 ml type III amber glass bottles with syringe adapter and 30 amber, plastic dosing syringes.
60 ml III tüüpi kollased klaaspudelid koos süstlaadapteriga ja 30 kollast, plastikust doseerimissüstalt.
Carton for amber glass bottle
Karp pruunile klaaspudelile
visit the unique Amber Museum
külastada ainulaadset merevaigumuuseumi
For amber waves of grain.
Kui merevaigukarva vili lainetamas.
LABEL AMBER GLASS BOTTLE 55 ML
MEREVAIKKOLLANE KLAASPUDEL 55 ML
Pack sizes amber glass bottles containing
Pakendi suurused merevaikkollased klaaspudelid, mis sisaldavad
10 ml amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.
10 ml oranžikaskollane klaaspudel (tüüp III) polüetüleenist lapsekindla sulguriga, polüetüleenist vahetüki ja oranžikaskollase polüpropüleenist annustamissüstlaga.
30 ml amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.
30 ml oranžikaskollane klaaspudel (tüüp III) polüetüleenist lapsekindla sulguriga, polüetüleenist vahetüki ja oranžikaskollase polüpropüleenist annustamissüstlaga.
10 ml presentation amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylenedosing syringe.
10 ml oranžikaskollane klaaspudel (tüüp III) polüetüleenist lapsekindla sulguriga, polüetüleenist vahetüki ja oranžikaskollase polüpropüleenist annustamissüstlaga.
30 ml presentation amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylene dosing syringe.
30 ml oranžikaskollane klaaspudel (tüüp III) polüetüleenist lapsekindla sulguriga, polüetüleenist vahetüki ja oranžikaskollase polüpropüleenist annustamissüstlaga.
amber glass bottle (type III), polypropylene dosing syringe.
merevaigukollane klaaspudel (III tüüp) polüpropüleenist annustamissüstlaga
amber glass bottle (type III), polypropylene dosing syringe.
merevaigukollane
LABEL AMBER GLASS BOTTLE 120 and 210 ml
MEREVAIKKOLLANE KLAASPUDEL 120 ja 210 ml
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
Te olete ehk kuulnud Põhja Ameerika süsteemist Amber Alert , Prantsusmaal on juba olemas Alerte enlèvement ja Kreekas Amber Alert Hellas .
bottle (amber glass) sachet (paper polyester alu poly acrylonitrile)
pruunikast klaasist pudel kotike (paber polüester ALU polü akrüülonitriil)
Spot on solution A clear, yellow to amber solution
Täpilahus Läbipaistev, kollakas kuni merevaiguvärvi vedelik.
The amber plastic bottle contains 180 ml of oral solution.
Oranžkollane plastikpudel sisaldab 180 ml suukaudset lahust.
The ready to use solutions are pale yellow to amber.
Kasutamiseks valmis lahused on helekollased kuni merevaigukollased.
Amber box aids are not sustainable in the longer term.
Niinimetatud kollase kategooria toetused ei ole pikemas perspektiivis jätkusuutlikud.
I have Amber back, and I'm having a wonderful time.
Ma sain Amberi tagasi ja see oli imetore.
Amber coloured polyethylene terephthalate (PET) bottle with a child resistant closure.
Merevaiguvärvi polüetüleentereftalaadist (PET) pudel, mis on varustatud lastekindla korgiga.
bottle (amber glass) bottle (HDPE) bottle (HDPE) bottle (HDPE) bottle (HDPE)
pruunikast klaasist pudel purk (HDPE) purk (HDPE) purk (HDPE) purk (HDPE)
Invirase is available in an amber glass bottle containing 270 capsules.
Invirase on merevaigukollases klaaspudelis, mis sisaldab 270 kapslit.
Rapamune oral solution is supplied in 60 ml amber glass bottles.
Rapamune suukaudne lahus on saadaval 60 ml merevaigukollasest klaasist pudelites.
Amber glass bottles with plastic screw cap containing 270 capsules of Invirase.
Merevaigukollane klaaspurk keeratava plastkorgiga, mis sisaldab 270 Invirase kapslit.
A green amber red colour code would not have made any sense.
Värvikood roheline oranžkollane punane ei oleks üldse mõttekas olnud.
Amber coloured multiple dose polyethylene terephthalate (PET) bottles in a 60 ml size.
Merevaiguvärvi mitmekordseks annustamiseks mõeldud polüetüleentereftalaadist (PET) pudel, 60 ml.
Norvir oral solution comes in an amber bottle containing 90 ml of liquid.
Norvir suukaudne lahus on saadaval merevaigukollastes pudelites, mis sisaldavad 90 ml vedelikku.
Clear, colourless to light amber solution with pH ranging between 7.0 and 8.5.
Selge värvitu või heledat merevaiguvärvi lahus, mille pH on vahemikus 7, 0 8, 5.
...Michael, amber reference air intake valve, number 12 shaft 17B indicates heat buildup.
Michael, kood merevaik. Õhu sisselaskeklapp nr 12. Shaht 17B näitab ülekuumenemist.
Product consisting of a clear, slightly foaming liquid of yellow to amber colour.
Toode on selge, kergelt vahutav vedelik, mille värvus võib olla kollane kuni kuldpruun.
Foscan solution for injection is a dark purple solution in an amber glass vial.
Foscan süstelahus on tumepunane lahus merevaiguvärvi klaasviaalis.
ProMeris is a clear yellow to amber solution that contains metaflumizone as active substance.
ProMeris on selge kollakas või merevaiguvärvi lahus, mis sisaldab toimeainet metaflumisooni.
Noxafil is a white, cherry flavoured, 105 ml oral suspension packaged in amber glass bottles.
Noxafil on valge kirsimaitseline suukaudne suspensioon (105 ml), pakendatud merevaigukollastesse klaaspudelitesse.

 

Related searches: Amber - Amber Alert - Amber Light - Amber Glass - Baltic Amber - Amber Wood - Amber Glass Bottle - Light Amber - Amber Beer - Amber Bottle -