Translation of "ambulance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ambulance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ambulance
Kiirabiauto
Hey, what's with the ambulance? Hey, what's with the ambulance?
Mida kiirabi siin teeb?
ambulance services,
kiirabiteenused,
An ambulance....
Kiirabi!
Ambulance car.
Kiirabiauto.
Call Ambulance!
Kutsu kiirabi!
Ambulance. Help.
Kiirabi, aidake.
Ambulance services
Vandetõlgid
Ambulance services
Giiditeenused
Stop the ambulance!
Peatage ambulants!
Call the ambulance.
Kutsuge keegi kiirabi.
Call an ambulance.
Kutsuge kiirabi.
Get an ambulance.
Kutsuge kiirabi.
Where's the ambulance?
Politseinik? Kus kiirabi on?
B. Ambulance Services
LV kohustusi ei ole võetud, v.a kinoteenused (CPC 96199 osa).
B. Ambulance Services
(CPC 641, CPC 642 ja CPC 643)
B. Ambulance Services
(CPC ver.
An ambulance arrived immediately.
Kiirabi saabus koheselt.
Go get an ambulance.
Kutsu kiirabi.
An ambulance will come.
Küllap tuleb kiirabi.
There's an ambulance waiting.
Kiirabiauto ootab.
Get an ambulance, please!
Vii mind haiglasse, palun!
Ambulance services (CPC 93192)
Kirjastamine ja trükkimine tasu eest või lepingu alusel on esitatud ÄRITEENUSTE all punktis 6.F.p.
The keys to the ambulance?
Kiirabiauto võtmed.
Stop them. Stop that ambulance!
Peatage see kiirabiauto!
Ambulance is on its way.
Kiirabi on teel.
Sammy, let that ambulance go.
Sammy, lase sel kiirabil minna.
He came in the ambulance.
Tuli koos kiirabiga.
Get an ambulance down here.
Kutsuge kiirabi.
You have, perhaps, an ambulance downstairs?
Sul on vist all kiirabi ootamas?
I'll go and call an ambulance.
Ma kutsun kiirabi.
When will the ambulance be here?
Millal kiirabi siia jõuab?
We ought to call an ambulance.
Peaks kutsuma kiirabi.
We ought to call an ambulance.
Peame kutsuma kiirabi.
They took him in an ambulance.
Nad viisid ta kiirabiga minema.
Has anyone called for an ambulance?
Kas keegi on kiirabi kutsunud?
Are the doctor and ambulance outside?
Kas arst ja kiirabi on väljas?
An ambulance will pick him up.
Kiirabi võtab ta peale.
He's parked in the ambulance zone.
Ta parkis auto kiirabi koha peale.
Ride the ambulance to the morgue.
Sõida surnukuuri.
Call an ambulance for this man.
Helistage kiirabi.
AT, SI Unbound for ambulance services.
PT Portugalis Sociedade Anónima'na asutatud uudisteagentuuridel peab olema sotsiaalkapital nominaalkapitali vormis.
AT, SI Unbound for ambulance services.
Kohaldatakse kommunaalteenuste horisontaalpiirangut.
Call an ambulance. She can't leave here.
Ta ei tohi siit lahkuda.
Only Benjamin suspected it wasn't an ambulance.
Ainult Ben kahtlustas, et see ei ole kiirabi.

 

Related searches: Ambulance Service - Air Ambulance - Ambulance Driver - Emergency Ambulance - Ambulance Station - Call An Ambulance - Ambulance Chaser - Ambulance Crew - Ambulance Car - Ambulance Staff -