Translation of "amity" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amity Launch to Harbour...
Amity kaater Sadama...
In Amity you say yard.
Amitys peaksid sa ütlema Aias.
Amity Launch to Harbour Patrol.
Amity kaater Sadamapatrullile. Kuuldel.
Amity Launch to Harbour Patrol.
Amity kaater Sadamapatrullile.
By order of the Amity P.D.
Amity politseijaoskonna korraldusel
Amity, as you know, means friendship.
Amity , nagu teate, tähendab sõprust .
Amity Point Light Station to Orca.
Amity majakas kutsub Orcat.
Amity Launch to Air Patrol One.
Amity kaater Õhupatrull 1le.
This is Amity Point Light Station to Orca.
Amity majakas kutsub Orcat.
But in Amity, one man can make a difference.
Aga Amitys võib ka üks mees kõike muuta.
And now the Amity High School Band once again.
Ja nüüd jällegi Amity Keskkooli orkester.
Thank you Amity High School Band for that eloquent selection.
Täname Amity Keskkooli orkestrit selle liigutava muusikavaliku eest.
1,500 as a special gift to the Amity Scholarship Fund.
Need 1500 dollarit on kingitus Amity Stipendiumifondile.
I'm only trying to say that Amity is a summer town.
Üritan selgeks teha, et Amity on suvelinn.
No, I'm thin, I wear glasses, I live in Amity Island yearround.
Ei, ma olen kiitsakas, kannan prille, elan aastaringselt Amity saarel.
A great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.
Suur valge on Amity saare vetes endale pesapaiga leidnud.
Amity Island has long been known for it's clean air, clear water beautiful white sand beaches.
Amity saar on kaua tuntud olnud oma puhta õhu ja puhta vee poolest. Ilusate liivarandade poolest.
And we learn amity. And we learn to live together and to get to know one another.
Me õpime sõbralikult suhtuma, õpime koos elama ning üksteist tundma.
And now this year's Miss Amity, Tina Wilcox, will cut the ribbon, officially opening this luxurious new hotel.
Ja nüüd! Selle aasta Miss Amity Tina Wilcox lõikab läbi lindi, avades ametlikult selle luksusliku uue hotelli.
This money tree is donated by Len Peterson, the builder of Amity Shores Condominiums, as a gesture of goodwill.
See rahapuu, mida ehk märkasite, on annetus Len Petersonilt, elamuühistu Amity Rand ehitajalt hea tahte märgina meie kogukonnale.
The threedimensional creature sees an attractive congeniallooking square watches it enter its house and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello.
See 3mõõtmeline olevus märkab kena ja huvitava väljanägemisega ruutu oma majja sisenemas ning otsustab mõõtmetevahelise sõpruse märgiks öelda tere.
Petitions criticizing his stand on the Treaty of Amity, Commerce, and Navigation with Britain overwhelmed his office, according to the historical documents collected by the online Papers of George Washington Project.
Veebipõhise George Washingtoni kirjade kogumise projekti raames kokku korjatud ajalooliste dokumentide kohaselt mattus ta kabinet petitsioonide alla, mis kritiseerisid ta seisukohti seoses Suurbritanniaga sõlmitud sõprus , kaubandus ja laevanduslepingutega.
Had we said initially to Ankara that this was the case and we were going to work out some kind of alternative, we might have been able to go ahead in amity and partnership.
Kui me oleksime Ankarale kohe öelnud, et asjad on niimoodi ja me töötame mingi alternatiivi kallal, oleks me võinud edasi liikuda sõprade ja partneritena.
The Parties undertake to exchange views and cooperate in regional and international fora and organisations such as the United Nations and relevant United Nations agencies, programmes and bodies, the World Trade Organisation (WTO), the Treaty on Amity and Cooperation (TAC) and the Asia Europe Meeting (ASEM).
Artikkel 9
In a gesture of political commitment to the region, the EU has undertaken to accede to the ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC) and has maintained a close interest in developments in the region including the ASEAN charter, the possibility of ASEAN's establishing a human rights body, developments in the ASEAN 3 relationship and progress of the East Asia Summit (EAS).
Märgina poliitilisest pühendumisest piirkonnale kohustus EL ühinema ASEANi sõprus ja koostöölepinguga ning on säilitanud suure huvi piirkonna arengute, sealhulgas ASEANi harta, võimaliku ASEANI inimõiguste organi loomise, ASEAN 3 suhete arengu ja Ida Aasia tippkohtumise edenemise vastu.

 

Related searches: Amity - Treaty Of Amity - Treaty Of Amity And Cooperation -