Translation of "an alternative medicine" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

alternative medicine sold over the counter.
alternatiivmeditsiini ravimid käsimüügis.
alternative medicine sold with a prescription.
retsepti alusel müüdavad alternatiivmeditsiini ravimid.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne muu ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
Your doctor may consider giving you an alternative medicine or changing the dose of the protease inhibitors.
Arst võib kaaluda mõne teise ravimi määramist või proteaasi inhibiitorite annuse muutmist.
pentamidine (an antiparasitic medicine)
pentamidiin (parasiitide vastane ravim)
I have an alternative.
Mul on teine võimalus.
Sending an Alternative Proposal
Vastuettepaneku saatmine
An alternative fuel strategy
alternatiivne kütusestrateegia
Have you an alternative?
Kas teil on mõni muu idee?
Or recognise an alternative.
Või vastu võtta alternatiiv.
There is an alternative.
Alternatiiv on olemas.
Or as an alternative
või teise võimalusena
Agenerase is an antiviral medicine.
Agenerase on viiruseravim.
Altargo is an antibiotic medicine.
Altargo on antibiootikum.
Angiox is an antithrombotic medicine.
Angiox on tromboosivastane ravim.
APTIVUS is an antiviral medicine.
APTIVUS on viiruseravim.
Cancidas is an antifungal medicine.
Cancidas on seeneravim.
CELSENTRI is an antiviral medicine.
CELSENTRI on viiruseravim.
Combivir is an antiviral medicine.
Combivir on viiruseravim.
Crixivan is an antiviral medicine.
Crixivan on viiruseravim.
Emtriva is an antiviral medicine.
Emtriva on viiruseravim.
Epivir is an antiviral medicine.
Epivir on viiruseravim.
Fuzeon is an antiviral medicine.
Fuzeon on viiruseravim.
Glivec is an anticancer medicine.
Glivec on vähiravim.
Hycamtin is an anticancer medicine.
Hycamtin on vähiravim.
Intelence is an antiviral medicine.
Intelence on viiruseravim.
Isentress is an antiviral medicine.
Isentress on viiruseravim.
Kaletra is an antiviral medicine.
Kaletra on viirusevastane ravim.
Kivexa is an antiviral medicine.
Kivexa on viiruseravim.
Lysodren is an antitumoral medicine.
Lysodren on kasvajatevastane ravim.
MabCampath is an anticancer medicine.
MabCampath on vähiravim.
Norvir is an antiviral medicine.
Norvir on viiruseravim.
Noxafil is an antifungal medicine.
Noxafil on seenevastane ravim.
Paxene is an anticancer medicine.
Paxene on vähiravim.
Prezista is an antiviral medicine.
Prezista is an antiviral medicine.
Refludan is an antithrombotic medicine.
Refludan on tromboosivastane ravim.
Refludan is an antithrombotic medicine.
Refludan on antitrombootiline ravim.
Revlimid is an anticancer medicine.
Revlimid on vähiravim.
Reyataz is an antiviral medicine.
Reyataz on viiruseravim.
Sprycel is an anticancer medicine.
Sprycel on vähiravim.
Stocrin is an antiviral medicine.
Stocrin on viiruseravim.
Sustiva is an antiviral medicine.
Sustiva on viiruseravim.
Tarceva is an anticancer medicine.
Tarceva on vähiravim.
Telzir is an antiviral medicine.
Telzir on viiruseravim.
Temodal is an anticancer medicine.
Temodal on vähiravim.

 

Related searches: Community Medicine, Medicine - Alternative Medicine - Complementary And Alternative Medicine - Alternative Forms Of Medicine - Alternative Medicine Office - An Alternative Medicine - Allied And Alternative Medicine - Complementary A Alternative E Medicine - Complementary And Alternative E Medicine - Herbal, Alternative Medicine -