Translation of "and a bright outlook" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Bright - translation :
Ere

Outlook - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The outlook is rosy And the future is bright
Väljavaated on roosilised ja tulevik on helge.
And bright
Ja helged
Such a bright youth!
Oh see noorus!
Clean and bright
Särav päike
Clean and bright
Särav päike
I've got a bright idea.
Mulle tuli väga hea mõte.
He had a bright idea.
Tal tuli hiilgav idee.
It's bright and peaceful.
Seal oli valge ja vaikne.
It's bright and yellow.
See särab ja on üleni kollane.
Bright?
Taibukas?
It s a bright, guilty world.
See on ere, kuid süüst läbi imbunud maastik.
You pulled a real bright trick.
See oli väga hiilgav trikk.
Hey, that's a very bright man!
Hei, see on väga tark mees!
And for a rising, and for a scab, and for a bright spot
56
and for a rising, and for a scab, and for a bright spot
56
Outlook and Exchange
Outlook ja Exchange
Conclusion and Outlook
Järeldused ja väljavaated
Conclusions and outlook
6.Järeldused ja väljavaated
CONCLUSIONS AND OUTLOOK
JÄRELDUSED JA TULEVIKUVÄLJAVAATED
conclusions and Outlook
Järeldused ja väljavaated
Bright and dark areas, a hint of a polar cap and canals.
Heledad ja tumedad alad, vihjed polaarmütsidele ja kanalid.
All things bright and beautiful
Kõik asjad eredad ja ilusad
Up bright and early, general?
Nii vara ärkvel, kindral? Kas soovite hommikusööki?
And to your bright heads.
Teie helgete peade terviseks.
And stars are shining bright
Ja tähed kiirgavad
You and your bright ideas.
Sina ja su säravad ideed.
When a man or a woman has bright spots in the skin of the body, even white bright spots
38
Bright entrails.
Subproduktidega.
Bright Eyes...
Helesilm...
Bright green.
Erkroheline.
Burning bright
Põleb tuli
He seems to have a bright personality and he's enthusiastic.
Tal paistab olema elav iseloom ja ta paistab olema entusiastlik.
Someone had a bright idea, and good ideas always spread.
Kellelegi torkas pähe hea mõte ja need levivad alati kiiresti.
He's a bright kid and he's going to military school.
ta on arukas poiss ja, noh... ta läheb sõjakooli.
A more promising economic outlook
Paranemise märgid majanduses
That's a very healthy outlook.
Väga terve maailmavaade.
If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even white bright spots
38
Young trainee chefs with a bright future.
Noori peakoka õpilasi ootab suur tulevik.
Young trainee chefs with a bright future.
See aitab suuresti kaasa meie toodete turustamisele ja meie avatusele maailma jaoks.
I told him you're a bright boy.
Ütlesin talle, et oled terane poiss.
A bright idea came into Alice's head.
Särav idee tuli Alice pea.
You're such a clever, bright girl, Georgia.
Sa oled nii tark ja arukas tüdruk, Georgia.
A clear bright to dark yellow solution,
Selge hele kuni tumekollane lahus.
Not too bright, but a good boy.
Mitte just kuigi terane, aga tubli poiss.
The kid's a climber, not very bright.
Poiss tahtis karjääriredelil tõusta, kuid ta polnud eriti tark.

 

Related searches: And A Bright Outlook - Bright, Bright Future - Bright Outlook - With A Bright Outlook - A Bright Outlook - Bright Outlook Future - Bright Outlook For - The Outlook Is Bright - Bright Outlook For The Future - The Economic Outlook Is Bright -