Translation of "bright outlook" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Bright - translation :
Ere

Bright outlook - translation : Outlook - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The outlook is rosy And the future is bright
Väljavaated on roosilised ja tulevik on helge.
Bright?
Taibukas?
And bright
Ja helged
Bright entrails.
Subproduktidega.
Bright Eyes...
Helesilm...
Bright green.
Erkroheline.
Burning bright
Põleb tuli
O you handsome prince, O you falcon bright. O you handsome prince, O you falcon bright. O you falcon bright.
Vürst nii noor ju alles on poissmees, ei ole veel ta võtnud naist poissmees vürst Ivan, oh tule meie juurde siia tänavale!
Outlook
OutlookCity in Saskatchewan Canada
Outlook
Outlook
He's too bright.
Ta on liiga tark.
Not very bright.
Ma pole ju eriti tark.
Bright Acoustic Piano
Särav akustiline klaver
Clean and bright
Särav päike
Clean and bright
Särav päike
Its bright heat.
See on kerge soojus.
Well, Bright Eyes.
Tubli, Helesilm.
There's Bright Eyes.
Seal on Helesilm.
Hello, Bright Eyes.
Hallo, Helesilm.
Oh, he's bright.
Ta on suurepärane.
Starlight, star bright...
Tähevalgus, tähesära...
Charles R. Bright.
Charles R. Bright.
Overall outlook
Avaram väljavaade
Financial outlook
Finantsperspektiivid
Outlook 2000
KOrganizeri perioodivaate pluginComment
Financial outlook
Majanduslik väljavaade
MS Outlook
MS Outlook
3.3 Outlook
3.3 Tuleviku mõõde
Economic outlook
Majanduse väljavaated
NEW OUTLOOK
Uued nägemused
Is it still bright?
Kas väljas on ikka valge?
It's bright and peaceful.
Seal oli valge ja vaikne.
How bright she is.
Kui tark ta on.
Now you're being bright.
Väga taibukas.
Bright lights, music, applause!
Valgus, muusika, aplaus!
The moon is bright.
Kuu on ere.
That's not bright enough.
See ei ole piisavalt ere.
Such a bright youth!
Oh see noorus!
Omatsu's gentle but bright.
Omatsu on õrn, aga terane.
I'm sorry, Bright Eyes.
Mul on kahju, Helesilm.
Tell us, Bright Eyes.
Räägi meile, Helesilm.
Bright idea, Mr. Bond.
Hea mõte, hr. Bond.
They steal bright things.
Neile meeldivad läikivad asjad.
Got any bright ideas?
Ideid on?
Bright chap, you know.
Ma treenin teda...

 

Related searches: Bright, Bright Future - Bright Outlook - With A Bright Outlook - A Bright Outlook - Bright Outlook Future - Bright Outlook For - The Outlook Is Bright - Bright Outlook For The Future - The Economic Outlook Is Bright - And A Bright Outlook -