Translation of "burden" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Burden - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Administrative burden The proposed amendments reduce the administrative burden.
Halduskoormus Kavandatud muudatused vähendavad halduskoormust.
Administrative burden
Halduskoormus
Financial burden
Finantskoormus
Dan Burden
Dan Burden
Administrative burden.
Halduskoormus.
Burden sharing
Kulude jagamine
Disproportionate burden
Ebaproportsionaalne koormus
Economic burden
Majanduslik koormus
Administrative Burden
Taotlev liige kaalub taotluse täitmisega seotud rahalise huvi ja taotluse saanud liikme poolt teabe esitamiseks tehtavate pingutuste vahekorda.
Administrative burden
Artikkel 10.9
Burden of proof
Tõendamiskoormus
music Dan Burden
Dan Burden
Burden of proof
Tõendamiskohustus
(greater administrative burden)
(Suurem halduskoormus)
4.2 Administrative burden
4.2 Halduskoormus
Administrative cost burden
Halduskulud koormus
Assessing administrative burden
Halduskoormuse hindamine
burden for authorities
Ametiasutuse halduskoorem
Burden of injuries
Vigastustest tulenev koormus
Burden of proof
Tõendamiskoormis
Current burden Problem
Praegune koormus probleem
Current burden Problem
Praegune koormus probleem
It's a burden.
Vaat see on koorem.
Burden on respondents
Vastajate koormus
Reducing the administrative burden
Halduskulude vähendamine
Reducing the administrative burden
Subsidiaarsus ja proportsionaalsus
The burden of prosperity
Heaolu koorem
Administrative and regulatory burden
Haldus ja regulatiivne koormus Rahastamisvõimalused
Financial burden per MS2
Liikmesriigi finantskoormus2
Financial burden per MS3
Liikmesriigi finantskoormus3
Decision on burden sharing
Otsus kohustuste jagamise kohta
1.2 Reduce administrative burden
1.2 Halduskoormuse vähendamine
4.2 Burden of proof
4.2 Tõendamiskohustus
Administrative burden and simplification
Halduskoormus ja lihtsustamine
Administrative burden and SMEs
Halduskulud ja VKEd
Administrative burden by occurrence
Halduskoormus ühe juhu kohta (eurodes)
Administrative burden for shipowners
Laevaomanike halduskoorem
Administrative burden is reduced.
Halduskoormus väheneb.
administrative burden on business
ettevõtjate halduskoormus
Administrative burden on businesses
Ettevõtjate halduskoormus
Administrative burden on businesses
Halduskoormus äritegevusele
Administrative burden to users
Kasutajate halduskoormus
Cuts in administrative burden
Halduskoormuse vähendamine
Consultation on reducing administrative burden
Konsultatsioon halduskoormuse vähendamise kohta
Lightening the burden of obesity
Paksuse koorma kergendamine

 

Related searches: Burden - Burden Of Proof - Tax Burden - Administrative Burden - Financial Burden - Disease Burden - Burden Of Disease - Burden Sharing - Debt Burden - Beast Of Burden -