Translation of "chapter highlights" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Chapter - translation : Chapter highlights - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This chapter highlights good practices in the following other Charter areas
Kêesolevas p e a t Ÿ k i s tuuakse vêlja head tavad jêrgmistes harta valdkondades
This chapter highlights good practices in the following other Charter areas
Käesolevas peatükis tuuakse välja head tavad järgmistes harta valdkondades
Highlights
Heledad toonid
Highlights
Heledad toonid
Highlights
Esiletõstud
Highlights
Kokkuvõte
Highlights
Tähtsamate osade kokkuvõte
HIGHLIGHTS
TÄHTSAMATE
HIGHLIGHTS
TÄHTSAMATE OSADE KOKKUVÕTE
Show Highlights
Esiletõstmise näitamine
Highlights saturation
Heledate toonide küllastus
Open highlights...
Operatsioon. Verb
Show highlights
Esiletõstmise näitamine
Highlights introduction
Tähtsamate osade kokkuvõte sissejuhatus
Highlights results
Tähtsamate osade kokkuvõte tulemused
Highlights 2010
Tähtsamate osade kokkuvõte
kdeprint 's Highlights
kdeprint parimad omadused
Among the highlights
Eriti tuleks rõhutada järgmist.
Highlights results t
Tähtsamate osade kokkuvõte tulemused
Environmental lending highlights
Tähtsamad keskkonnalaenud
Enable sound for highlights
Heli lubamine esiletõstmise korral
Highlights your opponent's last move.
Tõstab esile vastase viimase käigu.
Highlights text based on filters
Teksti esiletõstmine filtrite põhjalComment
HIGHLIGHTS n u l l
Tulemustele keskendumine
Highlights code affected by a patch
Paigast mõjutatud koodi esiletõstmine
1.3 The opinion highlights various priorities
1.3 Arvamuses tuuakse välja mitmed prioriteedid
3.1 Human rights highlights and lowlights
3.1 Inimõigused päikesepool ja varjukülg
1.9 The EESC highlights the following priorities
1.9 Komitee tõstab esile järgmised prioriteedid
3.5 The Commission highlights the need to
3.5 Komisjon rõhutab vajadust
Highlights of EIB borrowing activities in 2009
EIP tähtsamad vahendite kogumise aktsioonid 2009. aastal
Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10 Chapter 11 Chapter 12
Komisjon tagab ka asjakohaseks osutuvate suhete säilitamise kõigi rahvusvaheliste organisatsioonidega .
Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10 Title 3 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4
8. peatükk 9. peatükk 10. peatükk III jaotis. 1. peatükk 2. peatükk 3. peatükk 4. peatükk
In fact, on the contrary, it highlights them.
Tegelikult on vastupidi, see tõstab need esile.
1.7 The Committee highlights the following key issues
1.7 Komitee toob esile järgmised olulised punktid
1.8 The Committee highlights the following key issues
1.8 Komitee toob esile järgmised olulised punktid

 

Related searches: Chapter Highlights - From Chapter To Chapter - Chapter 7 Or Chapter 11 Of The U.s. Bankruptcy Code - Chapter 2 Chapter 3 - Chapter 3 To Chapter 6 - Chapter-by-chapter Basis - Financial Highlights - Key Highlights - Product Highlights - Investment Highlights -