Translation of "charged with adultery" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Thou shalt not commit adultery.
14
Neither shalt thou commit adultery.
18
You shall not commit adultery.
14
Neither shall you commit adultery.
18
'The man who commits adultery with another man's wife, even he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
What you're charged with?
Milles süüdistatakse?
What's he charged with?
Milles teda süüdistatakse?
What's he charged with?
Milles teda süüdistatakse?
You who say a man shouldn't commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
All charged with Burglary Two.
Kõiki süüdistatakse teise astme sissemurdmises.
Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
I commit adultery about every two minutes maybe.
Ma sooritan abielurikkumist iga 2 minuti tagant, umbes.
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
You're charged with high treason, Tink.
Tink, sind süüdistatakse reetmises.
What exactly is he charged with?
Milles teda täpsemalt süüdistatakse?
pressure charged with charge air cooler
vahejahutiga laaditud rõhk
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding he that doeth it destroyeth his own soul.
32
So I can't be charged with extortion.
Nii et mind ei saa süüdistada väljapressimises.
You're charged with hitting the district attorney.
Sind süüdistatakse prokuröri löömises.
Charged with unlawful possession of a suitcase.
Vahistatud kohvri ebaseadusliku omamise eest.
What crime is this one charged with?
Milles teda süüdistatakse?
Of what I was charged with anyway.
Vähemalt selles, milles mind süüdistati.
I swear, that looks like a ritualistic punishment for adultery.
See näib nagu rituaalkaristusest seksuaalkuriteos. See ta ongi.
I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery and he who marries her when she is divorced commits adultery.
Aga Ma ütlen teile Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
And in case of adultery what happens to the pop marriage?
Mis juhtub, kui embkumb petab?
33 charged with other crimes after the surrender.
33 ma rahastatakse ühenduse vahenditest otse Euroopa Komisjonist või Eurojusti ühiste uurimisrühmade rahastamise projekti kaudu , on Eurojustil alati võimalus liikmeks saada.
You could be charged with conspiracy to murder.
Sulle võib esitada süüdistuse mõrvakavatsuse pärast.
It happened through the lightness of her prostitution, that the land was polluted, and she committed adultery with stones and with stocks.
9
He who commits adultery with a woman is void of understanding. He who does it destroys his own soul.
32
For they have committed adultery, and blood is in their hands and with their idols have they committed adultery and they have also caused their sons, whom they bore to me, to pass through the fire to them to be devoured.
37
That they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bare unto me, to pass for them through the fire, to devour them.
37
A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!
32
The authority charged with the checking operations shall undertake
Kontrolli eest vastutav asutus
(iii) changes of entity charged with the entrusted tasks.
iii) muudatused üksuses, kellele on delegeeritud asjaomased ülesanded.
These people have not been charged with any crime.
Neile inimestele ei ole esitatud süüdistust mingis kuriteos.
I was charged with a mission of my own.
Mul on oma ülesanne.
For he who said, Do not commit adultery, also said, Do not commit murder. Now if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
And it came to pass through the lightness of her whoredom, that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks.
9
If a woman herself divorces her husband, and marries another, she commits adultery.
Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!
The journalists were officially charged with spreading hooliganism and terrorism.
Ajakirjanikke süüdistati ametlikult ulatuslikus huligaansuses ja terrorismis.
The defendants, all three, are charged with murder and rustling.
Kõiki kolme süüalust süüdistatakse mõrvas ja karja röövimises. Faktid!
And are all five gentlemen charged with burglary, second degree?
Ja kõiki viit härrasmeest süüdistatakse teise astme sissemurdmises?

 

Related searches: Charged With Adultery - Adultery - Commit Adultery - Committing Adultery - Alleged Adultery - Committed Adultery - Adultery With - Guilty Of Adultery - Taken In Adultery - Thou Shalt Commit Adultery -