Translation of "committing adultery" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

There is cursing, lying, murder, stealing, and committing adultery they break boundaries, and bloodshed causes bloodshed.
2
By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood.
2
Committing...
Sissekandmine...
Thou shalt not commit adultery.
14
Neither shalt thou commit adultery.
18
You shall not commit adultery.
14
Neither shall you commit adultery.
18
Committing changes
Muutuste teostamineThe transaction state
Committing Files
Failide sissekandmine
You who say a man shouldn't commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
I commit adultery about every two minutes maybe.
Ma sooritan abielurikkumist iga 2 minuti tagant, umbes.
Weren't you committing crimes?
Ja te polnud kuritööd tegemas?
thoughts about committing suicide.
enesetapumõtted
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
This is just committing suicide.
See on lihtsalt enesetapu tegemine.
COMMITTING themselves to responsible fisheries,
VÕTTES vastutustundliku kalapüügi kohustuse,
I swear, that looks like a ritualistic punishment for adultery.
See näib nagu rituaalkaristusest seksuaalkuriteos. See ta ongi.
You ever felt like committing suicide?
Oled kunagi enesetapu sooritamisele mõelnud? Ei.
I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery and he who marries her when she is divorced commits adultery.
Aga Ma ütlen teile Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
And in case of adultery what happens to the pop marriage?
Mis juhtub, kui embkumb petab?
'The man who commits adultery with another man's wife, even he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
the practices employed in committing the irregularity,
kuidas eeskirjade eiramine toime pandi,
the practices adopted in committing the irregularity,
eeskirjade eiramise viis,
Congratulations on committing this amount of money.
Õnnitlused nii suure summa eraldamise puhul.
And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
10
A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!
32
For he who said, Do not commit adultery, also said, Do not commit murder. Now if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Sest See, Kes on öelnud Sa ei tohi abielu rikkuda! , on ka öelnud Sa ei tohi tappa! Kui sa nüüd ei riku abielu, aga tapad, siis oled saanud käsust üleastujaks.
(d) the practices employed in committing the irregularity
a) tagasinõutud ja tagasinõutavad summad
Committing harakiri even before I have done so.
Sooritades harakiri enne kui mina seda teinud olen.
If a woman herself divorces her husband, and marries another, she commits adultery.
Ja kui naine enese lahutab oma mehest ja läheb teisele, siis ta rikub abielu!
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Aga Mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutaks, ja kes iganes lahutatud naisega abiellub, rikub abielu.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
Aga Ma ütlen teile Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast ja võtab teise, see rikub abielu, ja kes võtab lahutatud naise, see rikub abielu.
It penalises the users of tools such as botnets for committing the offences, and introduces a higher level of sanctions for committing the offences.
Sellega karistatakse niisuguste vahendite nagu robotivõrkude kasutajaid ning kehtestatakse ranged sanktsioonid kuriteo toimepanemise eest.
He and Rolling are up to committing a crime.
Tema ja Rolling valmistavad ette kuritegu.
they told him, Teacher, we found this woman in adultery, in the very act.
ning ütlesid Temale Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt!
But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!
32
He said to them, Whoever divorces his wife, and marries another, commits adultery against her.
Ja Ta ütles neile Kes iganes oma naise enesest lahutab ja v
Now the works of the flesh are obvious, which are adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness,
Aga liha teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus,
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
ning ütlesid Temale Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt!
Now the works of the flesh are manifest, which are these Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Aga liha teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus,
Nothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.
Meestega ei juhtunud midagi, kuid tüdruk mõisteti vastavalt šariaadiseadusele abielurikkumises süüdi.
Would you mind looking at the picture before committing yourself?
Äkki vaatate enne, kui sellise avalduse teete, pilti.

 

Related searches: Committing Adultery - Adultery - Commit Adultery - Alleged Adultery - Charged With Adultery - Committed Adultery - Adultery With - Guilty Of Adultery - Taken In Adultery - Thou Shalt Commit Adultery -