Translation of "dust accumulation" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Accumulation - translation : Dust - translation : Dust accumulation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Dust to dust.
Mullaks pead sa saama.
Dust!
Tolm!
Dust?
Tolm?
Dust?
Tolm?
Dust
Tolmuvineweather condition
Dust
Tolm
The only dust I ever found was prairie dust.
Ainus tolm, mida leidsin, oli preeriatolm.
Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.
Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa ka saama.
Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.
Maast maani... tuhast tuhani... tolmust tolmuni.
Pixie dust!
Haldjatolm!
Widespread Dust
Tolm
Dust Devils
Tolmukeerisweather condition
Blowing Dust
Tolmutuiskweather forecast
Dust Storm
Tolmutormweather condition
Dust size
Tolmu suurus
Dust deposits
Tolmukihid
What? Dust!
Mis nimelt?
Zinc dust
Tsingitolm
Zinc dust
ujuvvahendite käiturid
Zinc dust
staatori labad, rootorid ja nende labad
Zinc dust
Komplektid, mis koosnevad ühest või enamast rubriigi 8211 roostevabast noast ja vähemalt sama paljudest lusikatest, kahvlitest või muudest rubriigi 8215 toodetest ning sisaldavad vähemalt üht väärismetalliga pinnatud toodet
Bio accumulation
Bioakumulatsioon
dust air mixture
austama kokkuleppeid.
dust air mixture
6.1 Nõuded direktiivi 1999 92 EÜ alusel
Looking for dust?
Otsite tolmu?
Too much dust.
Liiga palju oli tolmu.
Heavy Dust Storm
Tugev tolmutormweather condition
Low Drifting Dust
Tolmu pinnatuiskweather condition
dust shall mean
tolm
Dust (mg m³)
Tolm (mg m³)
Dust cover damaged.
Tolmukaitse kahjustunud.
There's dust everywhere...
Igal pool on tolm.
It's all dust.
Kõigest on järel tolm.
Rust and dust.
Tolm ja rooste.
Accumulation of sanctions
Sanktsioonide akumulatsioon
Accumulation of reductions
Vähendamiste kuhjumine
Service accumulation schedule
Kasutusaja saavutamise plaan
Minimum service accumulation
Kasutusaja saavutamise minimaalne periood
Service accumulation testing
Kasutusaja saavutamise katseplaani läbiviimine
Accumulation period (11)
pensionikind lustusstaaž
The accumulation module
Akumulatsioonimoodul
And the saying goes, we came from dust and will return to dust.
Nagu öeldakse, põrmust oleme me võetud ja põrmuks peame jälle saama.
Ashes to ashes dust to dust the Lord gives the Lord takes away.
Mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama, Jumal annab... ja Jumal ka võtab.
all kinds of dust from production plants and in particular ore and pigment dust,
tootmisettevõtetest tulenev iga liiki tolm, esmajoones maagi ja pigmenditolm,
all kinds of dust from production plants and in particular ore and pigment dust,
tootmisettevõtetest tulenev iga liiki tolm, esmajoones maagi ja pigmenditolm,

 

Related searches: Dust Accumulation - Accumulation Of Dust - Dust And Dirt Accumulation - Dust To Dust - Use Of Dust Collection Can Reduce Dust-related Hazards - From Dust To Dust - Earth To Earth, Dust To Dust - Dust To Dust Ashes To Ashes - Accumulation - Capital Accumulation -