Translation of "ever ever ever" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ever - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Ever and ever
Iial, iial
For ever and ever.
Nüüd ja igavesti, aamen!
Ever entreating Ever entreating
jäädavalt anuvalt jäädavalt anuvalt
You're the most selfish man who ever lived, ever! Ever!
Sa oled kőige isekam mees!
Forever and ever and ever.
Igavesti ja igavesti ja igavesti.
Forever and ever and ever
Igaveseks ja iial ja iial
You said we'd be together for ever and ever and ever.
Sa ütlesid, et me jääme igavesti kokku.
Ever tried, ever failed, does not matter.
Kes on kunagi midagi üritanud, see on ka läbi kukkunud, ent pole hullu.
We're blood brothers for ever and ever
Igavesti verevennad oleme.
The LORD shall reign for ever and ever.
18
The master was overcome for ever and ever.
Meister oli igaveseks võidetud.
Ever.
Iial!
To whom be glory for ever and ever. Amen.
Kellele olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.
They face ever rising taxes and ever rising prices.
Neid ootavad ees aina suurenevad maksud ja aina tõusvad hinnad.
Nobody ever goes in, and nobody ever comes out.
Mitte keegi ei lähe kunagi sisse, ja mitte keegi ei tule kunagi välja.
Don't you ever, ever raise your voice to me!
Ärge kunagi, mitte kunagi minu peale häält tõstke.
Ever increasing consumption entails ever increasing work to pay for it, and ever more time spent at work.
Tarbimise pidev kasv tähendab omakorda tarbimise rahastamiseks vajamineva töömahu kasvu ning tööaja pikenemist.
No one ever loses and no one can ever win
Keegi kunagi ei kaota Ja keegi ei võita saa
You see nobody ever goes in nobody ever comes out.
Sa näed ju mitte keegi ei lähe kunagi sisse mitte keegi ei tule kunagi välja.
He's the worst sucking scum I have ever, ever seen.
Kõige vastikum tüüp, keda olen iial kohanud.
Worst ever.
Kõige halvem.
Not ever?
Mitte kunagi?
Ever been?
Oled varem olnud?
Never ever?
Mitte kunagi?
Best ever.
Oli jah. Mis kell on?
Not ever.
Kunagi.
Hardly ever.
Vaevalt kunagi.
Never ever!
Mitte kunagi.
Never ever ...
Mitte kunagi.
Ever in your born days ever hear such a baldfaced lie?
Oled sa oma elupäevil kuulnud sellist jultunud valet?
So shall I keep thy law continually for ever and ever.
44
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.
Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen.
Ever get homesick?
On kunagi koduigatsust olnud?
Never ever tires
Iial ei jää hätta
Why ever not?
Mispärast?
Did you ever...
Kas sind on kunagi...
If he ever
Kui ta...
Ever been there?
Oled seal olnud või?
Nobody ever does.
Kui me poleks seda kulda leidnud, poleks ka keegi surma saanud.
Well I ever!
Janek töötab!
More than ever.
Rohkem, kui kunagi.
Was it ever?
On see kunagi olnud?
Lower, ever lower.
Madalamale, aina madalamale.
Ever seen one?
Olete mõnda näinud?
Thanks ever so.
Palju tänu!

 

Related searches: Ever Ever Ever - Ever And Ever - Ever Ever - Never Ever Ever Give Up - For Ever Ever - Don't Ever Ever - Ever Ever After - Forever And Ever Ever - Where Ever When Ever - Ever Ancient And Ever New -