Translation of "eyes alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Eyes - translation : Eyes alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Eyes open, eyes open.
Silmad lahti, silmad lahti.
Dark eyes. Piercing eyes.
Tumedad silmad, tungiv pilk.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
Eyes... blue. Big blue eyes.
Silmad on suured ja sinised.
Too many eyes. Too many eyes.
Liiga palju nägijaid.
Close your eyes Close your eyes
Sule oma silmad Sule oma silmad
Close your eyes, Close your eyes
Sule oma silmad, Sule oma silmad
Black eyes, like a doll's eyes.
Mustad silmad, nagu nukkudel.
black eyes, burning eyes... Passionate and beautiful.
Mustad silmad, põletav pilk, täis kirge ja ebamaist ilu...
Yes. The same eyes. The same eyes.
Jah, samad silmad.
Close your eyes Close your eyes and relax
Sule oma silmad Sule oma silmad ja lõdvestu
Close your eyes Close your eyes and relax
Sule oma silmad Sule oma silmad ja lõdvestu
Eyes
Kuu faasidComment
Eyes
SilmadComment
Red eyes, green hands, a witch with green eyes.
Punased silmad, rohelised käed, roheliste silmadega nõid.
Brown eyes and big teeth, brown eyes and big teeth.
Pruunid silmad ja suured hambad.
Sunglasses with side panels for eyes and skin around eyes.
Külgpaneelidega päikeseprillid silmade ja silmaümbrusenaha kaitsmiseks.
Sunglasses with side panels for eyes and skin around eyes.
Külgpaneelidega päikeseprillid silmade ja silmaümrusenaha kaitmiseks.
Small Eyes !
Pisisilm!
Her eyes?
Silmad?
My eyes.
Antoine! Silm, ta ütleb.
Your eyes.
Sinu silmad!
Cat's Eyes
Kassisilmad
Crazy Eyes
Hullud silmadDescription
Fish eyes
Kalasilmad
Bug eyes!
VAU!
Crazy Eyes
Hullud silmad
Shining eyes.
Säravad silmad.
Fish eyes
Kalasilm
Fish Eyes
Kalasilmad
Corrected Eyes
Parandatud silmad
Draw eyes
Silmade näitamine
Electric Eyes
Electric EyesGenericName
X Eyes
X EyesName
red eyes
lihasspasmid
Eyes disorders
Iga kolbampull sisaldab 3 ml süstelahust, mis vastab 300 RÜ insuliinile.
Eyes disorders
Metaboolne baasvajadus on 40... 60 kogu ööpäevasest vajadusest.
Eyes disorders
87 Pole teada süstekoha põletik, süstekoha turse, süstekoha valu, süstekoha pruritus, süstekoha erüteem.
Eyes disorders
Loomse insuliini suhtes allergilise patsiendi üleviimisel preparaadile Insulin Human Winthrop Comb 15 soovitatakse eelnevalt teostada nahatest, sest on võimalik immunoloogilise ristreaktsiooni teke.
Eyes disorders
Pole teada lipodüstroofia.

 

Related searches: Eyes Alight - Alight - Set Alight - Stay Alight - Catch Alight - Setting Alight - Alight With - Come Alight - Caught Alight - Board And Alight -