Translation of "flip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Flip - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Flip
Pööra pea peale
Flip
Peegelda
Flip...
Keera ümber...
Flip
Flip
Flip
Peegeldamine
Flip
Peegeldamine
Flip
Peegeldus
The Flip Horizontal and Flip Vertical options can be used to apply flip transformation to the harmonious divisions.
Valikuid Peegeldamine horisontaalselt ja Peegeldamine vertikaalselt saab kasutada harmoonilise jaotuse peegeldamiseks.
Vertical Flip
Püstine peegeldus
Horizontal Flip
Rõhtne peegeldus
Flip card
Pööra kaarti
Flip Card
Pööra kaarti
Flip Horizontal
Peegelda rõhtsalt
Flip Vertical
Peegelda püstiselt
Flip Text
Pööra teksti
Flip Objects
Peegelda objekt
Animate flip
Peegeldamise animeerimine
Flip Selection
Valiku peegeldamine
Flip Image
Pildi peegeldamine
Flip horizontally
Peegelda horisontaalselt
Flip vertically
Peegelda vertikaalselt
Image Flip
Pilt Peegeldamine
Flip vertically
Peegeldatakse vertikaalselt
Flip horizontally
Peegeldatakse horisontaalselt
Flip Vertically
Peegelda vertikaalseltName
Flip Horizontally
Peegelda horisontaalseltName
Flip horizontally
Peegeldamine horisontaalselt
Flip vertically
Peegeldamine vertikaalselt
Flip Horizontal
Peegelda horisontaalselt
Flip Vertical
Peegelda vertikaalselt
Flip Horizontally
Peegelda horisontaalselt
Flip Vertically
Peegelda vertikaalselt
Flip Page
Keera lehekülg teistpidi
Flip Over
Pööra pea peale
Flip Switch
AknalehitsejaComment
Automatically flip flashcard
Sähviku automaatne keeramine
Flip animation duration
Peegeldamisanimatsiooni kestus Duration of flip animation
Flip image vertically.
Keerab kujutist vertikaalselt.
Flip image horizontally.
Keerab kujutist horisontaalselt.
Nonstandard flip action
Ebastandardne peegeldamistoiming
Flip image complete
Pilt peegeldatud
Delay to flip card
Kaardi keeramise viivitus
Flip card automatically after
Sähvik keeratakse automaatselt ümber
3x3x3 Flip 2 Edges
3x3x3 2 serva vahetamine
Flip horizontally and vertically
Peegelda horisontaalselt ja vertikaalselt

 

Related searches: Continues To Flip-flip - Flip A Flip - Flip - Flip Side - Flip Over - Flip Flops - Flip Case - On The Flip Side - Flip Up - Flip Through -