Translation of "granting shares" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Granting - translation : Granting shares - translation : Shares - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

make proposals to the (supervisory) board concerning the choice between granting options to subscribe shares or granting options to purchase shares, specifying the reasons for its choice as well as the consequences that this choice has.
tegema haldus või järelevalveorganile ettepanekuid selle kohta, kas pakkuda eesõigust aktsiate märkimiseks või ostmiseks, täpsustades nii enda valitud viisi põhjuseid kui ka tagajärgi.
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Muud nõuded euroala krediidiasutustele eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares Non MFIs Non MFIs 4,1
4,1 Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid ) Euroala residentide väärtpaberid eurodes Muud osalevad liikmesriigid a b c
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities MFIs ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Other residents
Väärtpa Mittera Muud berid , v. a halooresidendid aktsiad measutused
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturu fondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Quoted shares Investment fund ( not MMF ) shares 7 .
Aktsiad ja muud omandiväärtpaberid Noteeritud aktsiad Investeerimisfondide ( mitte rahaturufondide ) aktsiad 7 .
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Riigisisesed
Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Pangad
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Rahaloomeasutused
shares in companies and other securities equivalent to shares in companies ('shares'),
äriühingute aktsiad ja teised väärtpaberid, mis on võrdväärsed äriühingute aktsiatega ( aktsiad ),
Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities Non ( other MFIs than shares ) Securities ( other than shares )
Väärtpa Mittera Valitsussektor berid , v. a halooaktsiad measutused
Securities other than shares Securities other than shares Securities other than shares MFIs
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasal EL riigid ( mitteosalevad liikmes x y z dod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud riigid )
derivatives Financial derivatives Loans Short term Long term Shares and other equity Shares and other equity , excluding mutual funds shares Quoted shares Unquoted shares Other equity
x
Granting
Patendi väljaandmine
Granting
Tegevusloa andmine
Quoted shares, unquoted shares and other equity and mutual funds shares held by RoW
Muu maailma noteeritud aktsiad, noteerimata aktsiad ja muu omakapital ning investeerimisfondide aktsiad osakud
Securities ( other than shares ) General government Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government General government
Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad Valitsussektor Valitsussektor Keskvalitsus
Shares and other equity Shares and other equity
Aktsiad ja muud osakud Aktsiad ja muud osakud
Securities other than shares Securities other than shares
Nõuded euroala residentidele välisvaluutas
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a akt Muud vääringud siad kokku
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpa berid , v. a aktsiad Väärtpa berid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Rahaloomeasutused Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Riigisisesed Riigisisesed
Securities other than shares Securities other than shares
Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Pangad
Securities other than shares Securities other than shares
Pangad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Securities other than shares Securities other than shares
Mittepangad Väärtpaberid , v. a aktsiad Väärtpaberid , v. a aktsiad
Investment fund shares units issued repurchase of shares
Emiteeritud investeerimisfondi aktsiad osakud aktsiate tagasiost
Investment fund shares world total Repurchase of shares
Aktsiate tagasiost investeerimisfondide aktsiad maailm kokku
shares
aktsiad
Shares
Jaga
Shares
Jagatud
Shares
Jagatud ressursid
Shares
Osakud
The expert confirmed that it had found nothing to indicate that the granting of preference shares to a single shareholder, whether public or private, was contrary to Italian law.
Ekspert kinnitusel ei leidnud ta elemente, mis lubanuks järeldada, et eelisaktsiate lubamine üksik , riiklikule või eraaktsionärile oleks Itaalia siseõigusega vastuolus.
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
Boonusaktsiad ja split aktsiad lülitatakse neid eristamata noteerivate aktsiate kogupositsiooni .
Bonus shares and split shares are however included indistinguishably in the total stock of quoted shares .
äriühingutena boonusaktsiate emissioonid ainult emiteerimise ajal ja aktsiate split emis sioonid .
General government Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares ) General government
Valitsussektor Kohalik omavalitsusüksus Kohalik omavalitsusüksus
They comprise shares traded on stock exchanges (quoted shares), unquoted shares and other forms of equity.
Sellesse kuuluvad Euroopa Keskpank ja euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpangad.
4.1 Securities ( other than shares ) Securities ( other than shares )
Nõuded mitte euroala residentidele eurodes pangasaldod , väärtpaberiinvesteeringud ja laenud
Securities other than shares Securities other than shares DKK
Väärtpaberid , v. a akt DKK siad
Securities other than shares Securities other than shares USD
Väärtpaberid , v. a akt USD siad Väärtpaberid , v. a akt JPY siad
Securities other than shares Securities other than shares JPY
Väärtpaberid , v. a akt JPY siad Väärtpaberid , v. a akt CHF siad

 

Related searches: Granting Of Shares - Granting Shares - By Granting New Shares - Against The Granting Of New Shares - Granting Of Restricted Shares - Granting Of New Shares - A Shares B Shares - Registered Shares And Bearer Shares - Bearer Shares Or Registered Shares - A Shares And B Shares -