Translation of "grass airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airstrip - translation : Grass - translation : Grass airstrip - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
grass trimmers grass edge trimmers
murutrimmerid muruserva trimmerid
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
Grass
Rohumaa
Grass?
Rohi?
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
Crop rotation plans must specify grass, grass catch crops or beet and other crops being undersown by grass.
Külvikorrakavades peavad olema määratletud heintaimed, lämmastikku siduvad heintaimed või peet ja muud heintaimede allakülviga põllukultuurid.
Grass carp
Valgeamuur
Silage grass
Silotaimed
Cutting grass.
Kitkun rohtu.
Grass Valley
Grass ValleyCity in California USA
R. Grass
P. De Boissieu
The grass.
See on rohi.
Silage grass
SEEMNETOETUS
Grass, hm?
Kanep?
What grass?
Mis muru?
Cut grass.
Rohtu lõikama.
Grass, right?
Marihuaana, jah?
The grass...
Tunnete?
temporary grass
ajutine rohumaa
Registrar R. GRASS
Kohtusekretär R. GRASS
R. Grass, Registrar
R. Grass, kohtusekretär
R. Grass, Registrar
Euroopa Kohtu endised liikmed
R. Grass, Registrar
Kohtusekretärid
R. GRASS, Registrar
R. GRASS, kohtusekretär
New spring grass.
Uus kevadine rohi.
Uh, grass green.
Täielik kollanokk.
Cows eat grass.
Lehmad söövad rohtu.
Grama grass cactus
Paber tigekaktus
Arable Grass Arable
Põllumaa Rohumaa Põllumaa
Dehesa bear grass
Kalifornia noliina
Horses eat grass.
Hobused söövad muru.
Dig grass? Hm?
Kanepit teed?
This is grass.
See on rohi.
Perfumed meadow grass
Lõhnav aasahein.
I need grass.
Mul on marihuaanat vaja.
Just green grass.
Ainult roheline muru ja paksud lehmad.
Dehesa bear grass
Noliina
For, All flesh is like grass, and all of man's glory like the flower in the grass. The grass withers, and its flower falls
Sest kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu rohu õieke rohi kuivab ära ja õieke variseb maha,
Timothy grass seed vetch seed seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.) cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.) bent grass (Agrostis)
oliiviõlis
Timothy grass seed vetch seed seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.) cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.) bent grass (Agrostis)
Šellak vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid)

 

Related searches: Grass Airstrip - Airstrip - Private Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Small Airstrip - Clandestine Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -