Translation of "guilty of adultery" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Are you guilty or not guilty? Guilty?
Oled sa süüdi või mitte?
Thou shalt not commit adultery.
14
Neither shalt thou commit adultery.
18
You shall not commit adultery.
14
Neither shall you commit adultery.
18
Guilty or not guilty?
Süüdi või süütu?
Eleven guilty, one not guilty.
11 süüdi, 1 süütu .
Guilty? Of what?
Milles ta süüdi on?
One, two, three not guilty. Nine guilty.
Üks, kaks, kolm süütu. 9 süüdi.
You who say a man shouldn't commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
kes ütled, et ei tohi abielu rikkuda, ise rikud abielu kes pead ebajumalaid jäledaks asjaks, ise riisud pühamut
Guilty!
Süüdi!
Guilty.
Hmm, Süüdi. Kas lähed taevasse või põrgu?
Guilty.
Süüdi.
Guilty.
Süüdi.
Guilty.
Süüdi. Süüdi.
Guilty.'
Hank!
You're guilty of nothing!
Sa ei ole milleski süüdi!
Senator guilty of treason.
Senaator, reetmises süüdistatavad.
Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
I commit adultery about every two minutes maybe.
Ma sooritan abielurikkumist iga 2 minuti tagant, umbes.
And in case of adultery what happens to the pop marriage?
Mis juhtub, kui embkumb petab?
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
Igauks, kes oma naise enesest lahutab ja v
This harsh and inhuman interpretation of Sharia law, that adultery should be punished by stoning the guilty one to death, has assumed inconceivably cruel dimensions it has led to the murder of an innocent child, who was the victim of a crime.
See jõhker ja ebainimlik šariaadiseaduse tõlgendus, mille kohaselt abielurikkumist tuleks karistada süüdlase kividega surnuksloopimisega, on omandanud kujuteldamatult julmad mõõtmed. See on viinud süütu lapse surmani, kes oli kuriteo ohver.
I'm guilty.
Olen süüdi.
Guilty conscience?
Kas tunned end süüdi?
I'm guilty!
Ma olen süüdi!
We're guilty.
Me oleme süüdi.
Not guilty.
Süütu.
Not guilty.
Süütu.
Guilty daughter!
Süüdlane tütar!
He is, of course, guilty.
Loomulikult on ta süüdi.
A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!
32
I swear, that looks like a ritualistic punishment for adultery.
See näib nagu rituaalkaristusest seksuaalkuriteos. See ta ongi.
Do you find the prisoner, Margot Mary Wendice guilty or not guilty?
Kas Margot Mary Wendice on teie otsuse järgi süüdi või ei ole süüdi?
The intention is to prove guilty the guilty and free the innocent.
Õigluse eesmärk on kindlustada, et süüdlased mõistetakse süüdi ja süütud lastakse vabaks.
The stoning to death of a 13 year old girl child in Somalia is just such a case first the victim of a mass rape, subsequently found guilty of adultery while the perpetrators of the rape go free, and finally sentenced to the most horrible of deaths.
13 aastase tütarlapse kividega surnuksloopimine Somaalias on just selline juhtum kõigepealt oli ta grupiviisilise vägistamise ohver, järgnevalt leiti süüdi olevat abielurikkumises, samas kui vägistamise toimepanijad jäid vabadusse, ja lõpuks mõisteti ta kõige hirmsamasse surma.
Who is guilty?
Kes on süüdi?
I vote guilty.
Mina ütlen, et süüdi.
Jeff pleads guilty.
Jeff tunnistab end süüdi.
Guilty. Thank you.
Süüdi.
I'm also guilty of public indecency.
Olen süüdi ebasündsas käitumises avalikus kohas.
Or are businesses guilty of this?
Kas ettevõtted on selles süüdi?
Eleven of us think he's guilty.
11 meist arvavad, et ta on süüdi?
The condemned is also guilty of...
Samuti on süüdi...

 

Related searches: Guilty Of Adultery - Guilty Or Not Guilty - Adultery - Commit Adultery - Committing Adultery - Alleged Adultery - Charged With Adultery - Committed Adultery - Adultery With - Taken In Adultery -