Translation of "i have all the time time in the world" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Have - translation : Time - translation :
Aeg

World - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All the time in the world.
Kogu maailma aeg.
But, darling, now we have all the time in the world.
Aga kallis, meil on terve igavik aega.
You've all the time in the world.
Sul on kogu maailma aeg.
Then again, it's our time to have all the fun in the world.
Sel juhul, peame me kogema kogu maailma lõbu.
Don't be in such a hurry . You have all the time in the world.
Ärge nii väga kiirustage.
You see, he has all the time in the world.
Tead, tal on ju kogu maailma aeg.
We think we got all the time in the world.
Just nagu oleks aega lõpmatult.
I think that's all the time I have now.
Ma arvan, et hetkel on see kõik.
I think that's all the time I have for now.
Rohkem aega meil pole.
As I said, in all chambers, in all countries, Question Time runs out of time and we have run out of time.
Nagu juba ütlesin, lähevad kõigis parlamentides kõigis riikides infotunnid üle aja ja nii juhtus ka siin.
Do I have to stay prisoner in Naples all the time?
Kurat, olla alati Napolis nagu aheldatud.
That's all the time I have for this video.
See on kõik, mida tahtsin öelda selles videos.
That's all the time I have now for this presentation.
Selle video aeg sai nüüd otsa.
Why do I have to comfort you all the time?
Miks ma teid kogu aeg lohutama pean?
It's called deja vu. I have it all the time.
Minul on kogu aeg selline tunne.
So I think that's all I have time for now.
Niisiis, ma arvan, et see on kõik.
It's an amazing world, where evil battles good all the time.
See onhämmastav maailm , kus paha lahingud hea kogu aeg.
I would walk all the time in London.
Londonis võis kogu aeg jalutada.
Second World War sees an all time high in game attendance.
Teine Maailmasőda näeb aegade suurimat mängul kohalviibimist.
It's all the time we have.
Rohkem meil aega pole.
They have callers all the time.
Neil käib pidevalt keegi külas.
Do I have to stay inside all that time?
Kas ma pean kogu aeg tuppa jääma.
That's all I have to say at this time.
See on kõik, mis mul on praegu öelda.
All right, I got to have time to think.
Olgu, mul on aega mõtlemiseks.
I smoke. I smoke all the time.
Ma suitsetan! Ma suitsetan kogu aeg!
No, it's the time of lent. And not for all the gold in the world would I let you tempt me.
Kuule, memm, praegu on paastuaeg, ma olen aga sihuke, kes ka tuhande kuldraha eest ei taha paastu rikkuda.
I DON'T HAVE THE TIME.
Mul ei ole aega!
When I have the time.
Kohe, kui aega saan.
I dont have the time!
Mul pole aega!
Whenever I have the time.
Olen kogu aeg seal, kui võimalik.
When I have the time.
Kui mul on aega.
When I have my own plane, I'll do it all the time.
Kui saan oma lennuki, teen kogu aeg surmasõlmi. Kindlasti.
I forgot all about the time!
Ma kaotasin täiesti ajataju!
I do it all the time.
Ma teen seda kõike õigel ajal.
I would like to have seen the Dutch team win, even if for the last time in this World Cup.
Ma oleksin tahtnud näha Hollandi meeskonna võitu, isegi kui see oleks olnud viimast korda nendel maailmameistrivõistlustel.
All I had to do, all the time...
Kõik, mida pidin tegema, kogu aeg.
I wanted the job all the time.
Ma tahtsin kogu aeg tööd.
I have time
Aega mul on.
I guess I knew it all the time.
Kartsin alati, et nii juhtub.
At the same time, inequalities within countries have increased in most parts of the world.
Samal ajal on suurenenud ebavõrdsus riikide sees peaaegu kogu maailmas.
In my time, a berry that size... would've been big news all over the world.
Teate, minu ajal sellises mõõdus mari oleks ülemaailmne uudis.
But I don't have the time.
Aga mul pole aega.
It's an Italian name. Q I have to explain it all the time.
See on Itaalia nimi, kogu aeg pean selgitama.
This kind of compulsion that I have to be rude all the time.
Selline sund, et pean kogu aeg jäme olema.
Let's have the gypsies here all the time.
Las mustlased olla kogu aeg siin.

 

Related searches: I Have All The Time Time In The World - We Have All The Time In The World - Have All The Time In The World - Have Spread All Over The World - To Have Contacts All Over The World - All The Time In The World - I Have All The Time Time - On The Occasion Of World World Water Day - World Federation Of Hemophilia World Congress. - World Bank World Development Report -