Translation of "i suggest" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

I suggest - translation : Suggest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I suggest nothing.
Ma ei tee mingeid ettepanekuid.
May I suggest...
Siis ehk peaks...
I suggest you reconsider.
Soovitan ümber mõelda.
Then I suggest roses.
Sel juhul soovitan roose.
And I suggest that...
Ja ma sooviksin, et...
I would not suggest it.
Ma ei soovita seda.
May I suggest... the Ethiopian?
Tohin ma soovitada etiooplast?
I suggest at dawn tomorrow.
Pakun koidikul homme.
Then I suggest that we...
Siis ma soovitan...
And now you suggest I...
Ja nüüd soovitate...
I suggest we talk privately.
Ehk räägiksime omavahel.
I suggest to the Astoria.
Ma soovitaksin Astoriale.
I suggest we use it.
Panen ette seda kasutada!
May I suggest something, Captain?
Kas tohin midagi soovitada, kapten?
I can suggest but I cannot impose.
Ma võin soovitada, kuid mitte peale sundida.
I strongly suggest you apologize, Smith.
Vabanda tema ees.
I suggest we change the subject!
Räägime parem millestki muust!
That is what I would suggest.
Seda soovitaksin mina.
I suggest Planchet go to Buckingham.
Planchet võiks minna.
I don't suggest this lightly, Sir.
Arvan, et minu soovitus nii kergekaaluline pole.
I suggest you leave a note.
Ma soovitan sul teade jätta.
I suggest again that we cooperate.
Ma pakun teile veel kord koostööd.
I suggest you let us pass.
Ma loodan, et sa lased meid mööda.
I suggest that you do so.
Soovitan seda ka teha.
You know what I suggest, Ray.
Sa tead, mida ma soovitan, Ray.
I suggest you rephrase the question.
Proovige sama teist korda küsida.
I suggest a new strategy, R2.
Pakun uut strateegiat, R2.
I suggest a vigorous chest massage.
Ma soovitan südamemassaaþi.
I suggest it's feeding him oxygen.
Pakun, et see varustab teda hapnikuga.
Sir, might I suggest that you
Söör, kas ma tohin pakkuda...
So I suggest we make a pact.
Kuna me mõlemad jahime ühte saaki, siis kes iganes sureb esimesena, toob teine tema hauale lilli.
I suggest we continue in this vein.
Soovin, et jätkaksime samas vaimus.
So I suggest we close the sitting.
Seega teen ettepaneku istungjärk lõpetada.
I suggest voting on Amendment 64 separately.
Teen ettepaneku hääletada muudatusettepanekut 64 eraldi.
I suggest you search the café immediately .
Otsige kohvik kohe läbi.
I suggest that you ask your wife.
Küsige seda oma naiselt.
I suggest you keep your voice down.
Ma soovitaksin sul oma hääletooni maha tõmmata.
May I suggest we wait, sir? Wait?
Soovitaksin oodata?
I suggest we move to the Poster.
Ma arvan, et me peaks Poster'isse minema.
I suggest we all have a drink.
Ma soovitan jooma hakata.
I did not suggest full ahead, captain.
Ma ei teinud ettepanekut täiskäiguks edasi.
I suggest you put on a tie.
Soovitan sul lipsu kanda.
If I may suggest, it even resembles...
Kui ma võiksin soovitada? On isegi sarnane.
I suggest we start with the upstairs.
Teen ettepaneku alustada ülakorrusest.
I suggest you try it again, Luke.
Proovi uuesti, Luke.

 

Related searches: Suggest Suggest - Suggest - I Suggest - I Would Suggest - We Suggest - Suggest That - Strongly Suggest - Would Suggest - We Would Suggest - I Would Like To Suggest -