Translation of "last device" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Device - translation : Last - translation : Last device - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Device last synchronized
Viimati sünkroniseeritud seade
Last used CD device
Viimati kasutatud CD seade
Device Floppy Device...
Seade Flopiseade...
Just last year we realized that you don't even need to have a robotic device.
Eelmisel aastal jõudsime arusaamisele, et robotseadet polegi vaja.
Device The desired imaging device.
Seade pildistamisseade.
Device The desired filter device.
Seade filtriseade.
This is the last chance to check the device name before formating. After it, it is too late.
See on viimane võimalus seadme nime kontrollida, enne kui vormindamine algab. Pärast seda on liiga hilja midagi enam muuta.
DEVICE
SEADE
Device...
Seade.
device
device
Device...
Seade...
device
seade
Device
Järelsõnum
Device
Seade
Device
SeadeName
Device
Seade Cue for deflection of the stick
Device
Asukoht
device
seade
Device
Seade
Device
Seade
Device
Sa saad muuta ainult valitud ülesannet.
Device
Seade
device
seade
Device
ümberlülitusseade
And I bet you one of you, if not more, has used said device and said satellite system to locate a nearby coffeehouse somewhere in the last (Laughter) in the last day or last week, right?
Ja ma vean kihla, et vähemalt üks teist on kasutanud seda seadet ja satelliite mõne lähedal asuva kohviku leidmiseks viimase ... (Naer) päeva või nädala jooksul, õigus?
Switch device
Lüliti
Input Device
Sisendseade
Ringing Device
Helinaseade
Output device
Väljundseade
Input device
Sisendseade
Ringing device
Helinaseade
Device Support
Seadmete tugi
Device Properties
Seadme omadused
Rockbox Device
Rockbox seade
DEVICE PATH
SEADME ASUKOHT
Unknown device
Tundmatu seade
Device submenu
Seade
Capture device
Hõive seade
Mixer device
Mikser seade
Tape device
Lindiseade
Device Overrides
Seadme primaarsätted
Forget Device
Unusta seade
Device type
Seadme tüüp
Device driver
Seadme draiver
Modem Device
Modemi seade

 

Related searches: Last Last Last - Last Patient Last Visit - Last To Last Week - Over Last Last 200 Years - Last To Last Year - Last Minute Of The Last Day - He Died Last Last Night - Last Last Chance - Last-last Time - Last Device -