Translation of "many thanks in advance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation : Many - translation : Thanks - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(DE) Many thanks, Madam President, many thanks, Commissioner.
(DE) Suur tänu, proua juhataja, ja suur tänu, volinik!
Many thanks.
Ja palju tänu.
Many thanks.
Suur tänu.
Many thanks.
Tänan tähelepanu eest.
Many thanks.
Suur aitäh!
Many thanks!
Palju tänu teile!
Many thanks.
Tänan teid.
Many thanks.
Suur tänu!
Many thanks.
Tänan teid!
Many thanks!
Suur tänu!
Many thanks.
Palju tänu.
Many thanks.
Täname väga.
Again, many thanks.
Tänan teid veelkord.
Many thanks, Commissioner.
Palju tänu, volinik.
Many thanks, Commissioner.
Suur tänu, volinik!
Many thanks, Commissioner.
Suur tänu, volinik.
Yes, many thanks.
Teile ka suur tänu.
Many thanks, sir.
Suur tänu, söör.
No, sir. Many thanks.
Ei, härra, aga palju tänu.
Thanks to many others.
Tänu ka kõigile teistele.
Many thanks, Elmar Brok.
Suur tänu, Elmar Brok.
Many thanks, Commission President.
Suur tänu komisjoni presidendile.
Many thanks, Commission President.
Suur tänu, komisjoni president!
Many thanks, President Ilves!
Suur aitäh, president Ilves!
Many thanks, Mr Piecyk!
Palju tänu, hr Piecyk!
Many thanks, President Sarkozy.
Suur tänu, president Sarkozy.
Many thanks, Mr Bradbourn.
Suur tänu, härra Bradbourn.
Many thanks, Mr Gargani.
Giuseppe Gargani, suur tänu teile.
Many thanks, Mrs Morgantini.
Suur tänu proua Morgantinile.
Many thanks, Mr Schulz.
Suur tänu, härra Schulz.
Many thanks, Mrs Roure.
Tänan, proua Roure.
Many thanks for that.
Suur tänu selle eest.
Chris Davies, many thanks!
Chris Davies, suur tänu!
Many thanks for the good cooperation, and many thanks, too, for your efforts to address important issues in your report.
Suur tänu hea koostöö eest ning suur tänu ka teie püüdluste eest käsitleda oma raportis olulisi küsimusi.
Many thanks for your contribution!
Suured tänud kaasaaitamise eest!
Many thanks, Mr Cohn Bendit.
Suur tänu, hr Cohn Bendit.
Many thanks for your Presidency.
Palju tänu teie eesistumisperioodi eest.
Many thanks, ladies and gentlemen.
Palju tänu, daamid ja härrad.
Many thanks for your comments.
Tänan teid väga teie kommentaaride eest.
Many thanks, that is all.
Suur tänu, see on kõik.
Many thanks to your team.
Suur tänu teie meeskonnale.
Many thanks for your attention.
Tänan tähelepanu eest.
Many thanks, Mr Cohn Bendit.
Suur tänu, härra Cohn Bendit!
Sweet dreams and many thanks!
Suur tänu ja ilusaid unenägusid.
Many thanks for the bath.
Täname sauna eest.

 

Related searches: Many Thanks In Advance - Many Thanks In Advance For Your Help - Many Thanks In Advance For - Many Thanks In Advance For Your Feedback - Many Thanks In Advance For Your - With Many Thanks In Advance - In Advance Many Thanks - Many Thanks Advance - Many Thanks In Advance And - Very Many Thanks In Advance. -