Translation of "pack of" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Pack - translation : Pack of - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Physician Information Pack Nurse Information Pack Patient Information Pack
Infopakett arstile Infopakett meditsiiniõele Infopakett patsiendile
Physician Information Pack Nurse Information Pack Patient Information Pack
Infopakett arstile Infopakett meditsiiniõele Infopakett patsiendile
ProQuad is available in pack of 1 and pack of 10.
ProQuad on saadaval pakendis, kus on 1 ja 10 viaali.
PACK OF 10
10 NE PAKK
Pack sizes of
20 21 Pakendi suurus
Pack sizes of
Pakendi suurused
Pack sizes of
23 Pakendi suurus
Pack sizes of 6 Not all pack sizes may be marketed.
24 mg pulbrit (vastavalt 10 miljonit RÜ) viaalis (tüüp I klaas), suletud korgiga (butüülkummi) ja rõhkklambriga (alumiinium) ning kaetud ümbrisega (polüpropüleen) ja 1 ml süstevesi ampullis (tüüp I klaas) Pakendi suurus 6 Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Pack sizes of 1 Not all pack sizes may be marketed.
Pakendi suurus 1 Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Pack cementation (see A above for out of pack cementation) (10)
Tahke tsementiitimine (vt A ülal pakendamata tsementiitimine) (10)
EU 0 00 000 001 pack of 1 EU 0 00 000 002 pack of 3 EU 0 00 000 003 pack of 5 EU 0 00 000 004 pack of 10
EU 0 00 000 0001 ühene pakend EU 0 00 000 0002 kolmene pakend EU 0 00 000 0003 viiene pakend EU 0 00 000 0004 kümnene pakend
Pack size of 1, 10 Not all pack sizes may be marketed.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Pack size of 1, 10 Not all pack sizes may be marketed.
1 ml suspensiooni viaalis (I tüüpi klaas).
uth Pack sizes of 1 Not all pack sizes may be marketed.
Pakendi suurus 1, 2 või 12 Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
uth Pack sizes of 1 Not all pack sizes may be marketed.
Pakendi suurus 1 Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
28 day initiation pack Each pack contains a total of 35 tablets
Pakend sisaldab 35 tabletti
EU 1 07 419 001 pack of 1 EU 1 07 419 002 pack of 10 EU 1 07 419 003 pack of 100
EU 1 07 419 001 1 tk pakendis EU 1 07 419 002 10 tk pakendis EU 1 07 419 003 100 tk pakendis
EU 0 00 000 000 pack of 1 EU 0 00 000 000 pack of 10 EU 0 00 000 000 pack of 100
EU 0 00 000 000 1 tk pakendis EU 0 00 000 000 10 tk pakendis EU 0 00 000 000 100 tk pakendis
EU 1 06 357 001 pack of 1 EU 1 06 357 002 pack of 10 EU 1 06 357 018 pack of 20
EU 1 06 357 001 1 pakendis EU 1 06 357 002 10 pakendis EU 1 06 357 018 20 pakendis
EU 1 06 357 003 pack of 1 EU 1 06 357 004 pack of 10 EU 1 06 357 019 pack of 20
EU 1 06 357 003 1 pakendis EU 1 06 357 004 10 pakendis EU 1 06 357 019 20 pakendis
EU 1 06 357 005 pack of 1 EU 1 06 357 006 pack of 10 EU 1 06 357 020 pack of 20
EU 1 06 357 005 1 pakendis EU 1 06 357 006 10 pakendis EU 1 06 357 020 20 pakendis
EU 1 06 357 007 pack of 1 EU 1 06 357 008 pack of 10 EU 1 06 357 021 pack of 20
EU 1 06 357 007 1 pakendis EU 1 06 357 008 10 pakendis EU 1 06 357 021 10 pakendis
EU 1 06 357 009 pack of 1 EU 1 06 357 010 pack of 10 EU 1 06 357 011 pack of 20
EU 1 06 357 009 1 pakendis EU 1 06 357 010 10 pakendis EU 1 06 357 011 20 pakendis
EU 1 06 357 012 pack of 1 EU 1 06 357 013 pack of 10 EU 1 06 357 014 pack of 20
EU 1 06 357 012 1 pakendis EU 1 06 357 013 10 pakendis EU 1 06 357 014 20 pakendis
EU 1 06 357 015 pack of 1 EU 1 06 357 016 pack of 10 EU 1 06 357 017 pack of 20
EU 1 06 357 015 1 pakendis EU 1 06 357 016 10 pakendis EU 1 06 357 017 20 pakendis
EU 1 06 337 005 pack of 1 EU 1 06 337 006 pack of 10 EU 1 06 337 007 pack of 20
EU 1 06 337 005 1 pakendis EU 1 06 337 006 10 pakendis EU 1 06 337 007 20 pakendis
EU 1 06 337 008 pack of 1 EU 1 06 337 009 pack of 10 EU 1 06 337 010 pack of 20
EU 1 06 337 008 1 pakendis EU 1 06 337 009 10 pakendis EU 1 06 337 010 20 pakendis
EU 1 06 337 011 pack of 1 EU 1 06 337 012 pack of 10 EU 1 06 337 013 pack of 20
EU 1 06 337 011 1 pakendis EU 1 06 337 012 10 pakendis EU 1 06 337 013 20 pakendis
EU 1 05 323 005 pack of 1 EU 1 05 323 006 pack of 10 EU 1 05 323 007 pack of 20
EU 1 05 323 005 1 pakendis EU 1 05 323 006 10 pakendis EU 1 05 323 007 20 pakendis
EU 1 05 323 008 pack of 1 EU 1 05 323 009 pack of 10 EU 1 05 323 012 pack of 20
EU 1 05 323 008 1 pakendis EU 1 05 323 009 10 pakendis EU 1 05 323 012 20 pakendis
EU 1 05 323 010 pack of 1 EU 1 05 323 011 pack of 10 EU 1 05 323 013 pack of 20
EU 1 05 323 010 1 pakendis EU 1 05 323 011 10 pakendis EU 1 05 323 013 20 pakendis
EU 1 06 358 001 pack of 1 EU 1 06 358 002 pack of 10 EU 1 06 358 018 pack of 20
EU 1 06 358 001 1 pakendis EU 1 06 358 002 10 pakendis EU 1 06 358 018 20 pakendis
EU 1 06 358 003 pack of 1 EU 1 06 358 004 pack of 10 EU 1 06 358 019 pack of 20
EU 1 06 358 003 1 pakendis EU 1 06 358 004 10 pakendis EU 1 06 358 019 20 pakendis
EU 1 06 358 005 pack of 1 EU 1 06 358 006 pack of 10 EU 1 06 358 020 pack of 20
EU 1 06 358 005 1 pakendis EU 1 06 358 006 10 pakendis EU 1 06 358 020 20 pakendis
EU 1 06 358 007 pack of 1 EU 1 06 358 008 pack of 10 EU 1 06 358 021 pack of 20
EU 1 06 358 007 1 pakendis EU 1 06 358 008 10 pakendis EU 1 06 358 021 20 pakendis
EU 1 06 358 009 pack of 1 EU 1 06 358 010 pack of 10 EU 1 06 358 011 pack of 20
EU 1 06 358 009 1 pakendis EU 1 06 358 010 10 pakendis EU 1 06 358 011 20 pakendis
EU 1 06 358 012 pack of 1 EU 1 06 358 013 pack of 10 EU 1 06 358 014 pack of 20
EU 1 06 358 012 1 pakendis EU 1 06 358 013 10 pakendis EU 1 06 358 014 20 pakendis
EU 1 06 358 015 pack of 1 EU 1 06 358 016 pack of 10 EU 1 06 358 017 pack of 20
EU 1 06 358 015 1 pakendis EU 1 06 358 016 10 pakendis EU 1 06 358 017 20 pakendis
EU 1 06 341 005 pack of 1 EU 1 06 341 006 pack of 10 EU 1 06 341 007 pack of 20
EU 1 06 341 005 1 pakendis EU 1 06 341 006 10 pakendis EU 1 06 341 007 20 pakendis
EU 1 06 341 008 pack of 1 EU 1 06 341 009 pack of 10 EU 1 06 341 010 pack of 20
EU 1 06 341 008 1 pakendis EU 1 06 341 009 10 pakendis EU 1 06 341 010 20 pakendis
EU 1 06 341 011 pack of 1 EU 1 06 341 012 pack of 10 EU 1 06 341 013 pack of 20
EU 1 06 341 011 1 pakendis EU 1 06 341 012 10 pakendis EU 1 06 341 013 20 pakendis
For 2 doses pack size of 1 For 10 doses pack size of 1
1 pakendi suurus
Treatment initiation pack Carton pack with 1 blister pack of 11 x 0.5 mg varenicline film coated tablets and 1 blister pack of 14 x 1 mg varenicline film coated tablets
Ravi alustuspakend Pappkarp, milles on 1 blisterpakend 11 x 0, 5 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga ja 1 blisterpakend 14 x 1 mg varenikliini õhukese polümeerikattega tabletiga
Pack of 1 vial.
Pakendis 1 viaal.
CARTON OF UNIT PACK
ÜKSIKPAKENDI KARP

 

Related searches: One Pack In A 5-pack - 6-pack And 2-pack - Pack - Battery Pack - Power Pack - Value Pack - Pack Up - Blister Pack - Pack A Punch - Pack Size -