Translation of "private airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Airstrip - translation : Private - translation : Private airstrip - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
Development of an airstrip or roads. The marina development and the shore areas would, of course, be a subsequent facet of the entire project.
Vesi, elekter, maandumisrajad, teed, sadam ja rannajoon need kõik on vaid kogu meie projekti pisidetailid.
Exactly, private is private.
Muidugi, eraelu on eraelu.
Private Leasing Banks (private)
Erasektori liisingupangad (erasektor)
Other private suppliers without securities (private)
Muud tagatisteta erasektori tarnijad (erasektor)
Private pension system and private pension funds
Sektor või allsektor
The level of private consumption (excluding private transport)
eratarbimise tase (välja arvatud eratransport)
Enter private key password to unlock private key
Sisesta privaatvõtme parool privaatvõtme vabastamiseks lukust
Private
Mitteavalik
Private
Eraallikad
Private.
Reamees.
Private
Privaatneaccess control protected
Private
Privaatneaccess is by owner and a controlled group
Private
Privaatsed
Private
Privaat
Private
Privaatkanal.
private
privaat
Private
Privaatne
Private!
Eramaa!
Private.
Eraettevõttes.
Private Maeschen was killed. Oh, yes. Uh, Private Maeschen.
Ahjaa, reamees Mäschen.
MT (06) UF independent private school UF independent school BT private school RT fees non private school
MT (08) SN Õpilase kooliruumides väljaspool õppetunde tehtud töö õpetaja juhendusel.
Private office
1.Online info vahendid
Private sector .
Erasektor .
Private funds
Eraviisiline rahastamine
Private funds
Erakapital
Private institutions5304341372771828
Eraõppeasutused 5 30 434 137 277 18 28
PUBLIC PRIVATE
AVALIKU JA ERASEKTORI
Private Ferol.
Reamees Ferol.
Private car
Sõiduautod
Private funding
Erakapital
PRIVATE TRAVEL42593
PUHKUSEREISID 42593
PRIVATE TRAVEL46465
PUHKUSEREISID 46465
Private customers
erakliendid
Private property.
Eraomandus.
It's private.
Erapidu!
Private Reply
Vasta privaatselt
Private Folder
Erakaust
Private fields
Privaatväljad

 

Related searches: Private Airstrip - Airstrip - Grass Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Small Airstrip - Clandestine Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -