Translation of "setting alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Setting - translation : Setting alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
Setting
Seadistus
Setting annotations
Annotatsioonide määramine
Setting permissions
Õiguste määramine
Default Setting
Vaikeseadistus
REt Setting
REt seadistus
Printer Setting
Printeri seadistus
Setting notifications
Märguannete määramine
Setting Breakpoints
Katkestuspunktide määramine
Setting up
Seadistus
Setting Category
Kategooria määramine
Default setting
Vaikimisi seadistus
Cap setting
Piirmäärade kindlaksmääramine
Dynamic Setting
Dünaamiline seadistus
Nice setting.
Kena taust.
setting up
selleks et luua
P Setting
Režiim P
G Setting
Režiim G
multi setting engine means an engine containing more than one engine setting
mitme seadistusega mootor mootor, millel on rohkem kui üks mootoriseadistus
Setting the context
Mis on võrgustik?
User Toolbars setting
ÜleslaadimisprofiilidComment
Setting Autonumber Field
Automaatarvu välja määramine
Timer setting widgets
Taimeri seadistusvidinad
Setting up fields
Väljade seadistamine
Setting up document
Dokumendi seadistamine
Setting up colors
Värvide seadistamine
Setting Default Preferences
Vaikeseadistuste määramine
Setting Default Preferences
Vaikeväärtuste määramine
Setting network address
Ühendatudnetwork interface connection failed state label
Setting network address
Võrguaadressi määraminenetwork interface connected state label
Setting network address
Autentimise ootaminenetwork interface doing dhcp request in most cases
Vorbis Quality Setting
Vorbise kvaliteedi seadistused
Setting speaker volume...
Modemi helitugevuse seadmine...
Setting up Shader
Shaderi seadistamine
Printer's Current Setting
Printeri aktiivne seadistus
PrinterÕs Current Setting
Printeri aktiivne seadistus
Keep Zoom Setting
Säilita suurendus
Setting repository data
Hoidla andmete määramineThe role of the transaction, in present tense
Setting volume failed
Helitugevuse määramine nurjus
Bad default setting!
Halb vaikesäte!

 

Related searches: Setting Alight - Alight - Set Alight - Stay Alight - Catch Alight - Eyes Alight - Alight With - Come Alight - Caught Alight - Board And Alight -