Translation of "small airstrip" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the airstrip?
Ja lennuriba?
Get me an airstrip operational.
Vajan toimivat maandumisrada.
Hardly suitable for bombing an airstrip.
Vaevalt, et need lennuraja pommitamiseks kõlbavad.
But the pilots you chose did not destroy the airstrip.
Kuid teie valitud piloodid ei purustanud lennurada, kaptenleitnant Genda.
If we don't destroy Midway's airstrip and planes, we invite a counterstrike.
Kui me ei hävita Midway lennuvälja ja lennukeid, ähvardab meid vasturünnak.
Oh, call London, prepare an airstrip for a plane that may never arrive.
Jah, valmistame ette maandumisraja lennukile, mis kunagi ei saabu.
At least they could've sent a licensed driver to meet me at that crummy airstrip.
Vähemalt võiksid nad saata minu jaoks autojuhi sellele armetule maandumisplatsile.
Development of an airstrip or roads. The marina development and the shore areas would, of course, be a subsequent facet of the entire project.
Vesi, elekter, maandumisrajad, teed, sadam ja rannajoon need kõik on vaid kogu meie projekti pisidetailid.
small small.
väike väike.
61.6 Small shop, small store
61.6 Väikekauplus
Small When small fonts are used
Väike kasutatakse seal, kus on vaja kasutada väikeseid fonte
surveys on small farms (small units surveys).
väikemajandite uuringud (väikeüksuste uuringud).
surveys on small farms (small units surveys).
väiketalude uuringud (väikeüksuste uuringud).
Moderate harm Small (1)Small (1)Medium (2)
Mõõdukalt kahjulik Madal (1)Madal (1)Keskmine (2)
Small
Suur
Small
Väikemedium picture
Small
Ikoonid suuremaks
Small
Nende erisündmuste näitamine kontaktide nimekirjast
small
väikedictionary variant
Small
Väikethe file will be big
small
väike
Small
Väikefont usage
Small
Väike
Small...
Veidi...
Small
väike
Very small dog Small dog Medium dog Large dog
Suured koerad
Small font
Väike kirjatüüp
Small size
Pindalalt väike
Small enterprises
Väikeettevõtted
Small dogs.
Kutsud!
Small Eyes !
Pisisilm!
Small talk?
Lobisedes?
Small problem.
Pisike probleem.
Small units
Väikeüksused
Small orders
Väikesed tellimused
Small potatoes.
See on tühine summa.
Small duel.
Väike duell.
Small changes
Muutub vähe
Small Straight
Väike rivi
Small Squares
Väikesed ruudud
Small Icons
Kehtiv kuni
Small Icons
Suured ikoonid
Small Tiles...
Väikesed klotsid...
Small Tiles
Väikesed klotsid
Small Caps
Kapiteelkiri

 

Related searches: Small Airstrip - Airstrip - Grass Airstrip - Private Airstrip - At The Airstrip - The Local Airstrip - Gravel Airstrip - Clandestine Airstrip - On The Airstrip - Airstrip Road -