Translation of "stay alight" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Alight - translation : Stay - translation : Stay alight - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

One of the pursuers poured petrol over the thief and set him alight.
Üks tagaajaja kallas varga bensiiniga üle ja pani ta põlema.
As President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Nagu ütles president Uribe, tahab president Chávez kontinenti põlema panna.
In some places forests are set alight, in others they are obliterated or they are quite simply stolen.
Mõnes piirkonnas on metsad pandud põlema, teises hävitatud või lihtsalt varastatud.
But even before I can alight the steps of the mosque there is someone to reach me home.
Niipea, kui ma sammud moshee poole sätin, tuleb alati keegi ja viib mind koju.
There in the gloaming they sat, their faces alight with mischief, but all the while his heart was singing.
Seal nad istusid õhtuhämaruses, nende näod olid täis kavalust, aga koguaeg tema süda laulis.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
Austatud juhataja! Milline kergendus, et ketsereid enam tuleriidale ei saadeta!
Stay behind! Stay behind. Just stay back.
Jääge kaugemale!
Stay here. Stay.
Jää siia.
Stay calm, stay calm.
Ole rahulik, rahulik. Hea küll.
Stay cool, stay cool.
Stay cool, seal viibimise lahe.
Then I can stay? Stay?
Ma võin siis jääda?
Anyone who wants to stay, stay!
Kõik, kes tahavad jääda, jäägu!
It won't stay, no, it won't stay.
See ei jää. Ei, see ei jää.
Let only Harrie stay, let Harrie stay...
Jäta Harey, jäta Harey!
Just stay at home. Stay in the house.
Püsi lihtsalt kodus.
I need to stay, I want to stay.
Ma pean. Tahan jääda.
Stay.
Ma siis lahkun... Ei, sa jääd siia.
Stay.
Ei, aga...
Stay,
Jää.
Stay!
Pea kinni, lennupoiss!
When I say stay put, I mean stay put.
Kui ma ütlen siin, siis ma mõtlen siin.
They will come but your instruction is just stay, stay as the Self, stay as that observer.
Aga sinu juhiseks on lihtsalt jää jää Iseendaks. Jää selleks vaatajaks või jää vaid vaatamisse.
Why don't you stay tomorrow as well, Dad? Please, stay.
Paps, jää homseks ka siia.
Stay here!
Püsi paigal!
Stay away!
Eemale!
Stay still.
Ole paigal. Paigal.
Stay calm.
Jääda rahulikuks.
Stay then.
Jää üles.
Stay sober.
Püsi kainena.
Stay back.
Tulge minu järel.
You stay.
Te jääte.
Stay together.
Jääge kõik kokku.
Stay away!
Otsekohe!
Stay here.
Teeme ühe tiiru.
Stay put.
Jää paigale!
Stay focused.
Jää rahulikuks, Mullion.
Don't stay.
Seal on palju ruumi...
Stay there!
Paigal!
Stay here.
Seisa siia.
Stay put!
Paigal!
You stay.
Sina jääd.
Please stay.
Palun, jää.
Stay Offline
Jää võrguta režiimi
Stay Connected
Hoia ühendus alles
No, stay.
Oota.

 

Related searches: Stay Alight - Alight - Set Alight - Catch Alight - Setting Alight - Eyes Alight - Alight With - Come Alight - Caught Alight - Board And Alight -