Translation of "thank you in advance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Advance - translation : Thank - translation : Thank you in advance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Thank you in advance.
Tänan teid ette!
Thank you in advance for your answers.
Tänan teid juba ette vastuste eest!
I thank you in advance for your reply.
Tänan teid ette vastuse eest.
Thank you in advance for your support in tomorrow's vote.
Tänan teid ette toetuse eest homsel hääletusel.
I would like to thank you in advance for any help that you are able to give her.
Ma sooviksin teid ette tänada kogu abi eest, mida te talle pakkuda võite.
I thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Tänan teid ette, et sellest reeglist lõpuks ühe erandi teete!
I would like to thank you in advance for your support and understanding in this area as well.
Samuti soovin teid ette tänada selles valdkonnas toetuse ja mõistmise eest.
Thank you, thank you, thank you.
Tänan teid, tänan teid, tänan teid.
Thank you. Thank you. Thank you.
Tänan, tänan!
Thank you, thank you, thank you...
Aitäh sulle, aitäh sulle, aitäh sulle...
Thank you in advance for the answers that I am sure you will be able to give to the questions that we are putting to you.
Tänan teid ette vastuste eest, mida te olete meie esitatud küsimustele kindlasti võimeline andma.
I thank you in advance for the support I hope you will give to this important step, this important intervention by the European Parliament.
Tänan teid ette toetuse eest, mida loodan, et osutate sellele olulisele sammule, sellele olulisele Euroopa Parlamendi sekkumisele!
Thank you... thank you so much... thank you so much... thank you very much... thank you.
Tänan... tänan teid väga... tänan teid väga... tänan teid... tänan.
Because I believe that all of us desire the protection of the ocean, I ask you to vote in favour and I thank you in advance.
Kuna usun, et me kõik soovime ookeani kaitsta, palun ma hääletada poolt, ning ma tänan teid selle eest ette.
Your cousin will thank you, thank you, thank you...
Sinu nõbu on sulle tänulik, tänulik, tänulik...
Thank you, thank you!
Tänan teid, tänan teid!
'Thank you'.... 'thank you'
Ütle 'Tänan' Elule.
'thank you' 'thank you'
Merci beaucoup.
Thank you, thank you. . . .
Aitäh, aitäh. Ei ole kedagi, kes on teadlik, on vaid teadlikkus, kõndimas inimolendi kujul. Ära püüa seletada, lihtsalt ole.
Thank you, thank you!
Aitäh, aitäh!
Thank you, thank you.
Tänan, tänan.
Thank you. Thank you.
Aitäh!
Thank you, thank you!
Tänan, tänan!
Thank you. Thank you.
Tänan väga.
Thank you, thank you.
Stanley.
Thank you, thank you.
Tänan teid, aitäh.
Thank you, thank you.
Ma tänan, tänan.
Thank you. Thank you!
Tänan teid.
They warn you in advance.
Kardavad ootamatult tabada.
Thank you, thank you, you chickens!
Tänan teid, jänespüksid!
Thank you. Oh... thank you.
Tänan.
Thank you Lord, thank you.
Tänan sind jumal, tänan.
Thank you, sir. Thank you.
Politseiülemaga, ja ta on praegu siin, väga lähedal.
Thank you? Okay, thank you.
Ma ütlesin tänan?
Thank you, kindly. Thank you.
Tänan väga, aitäh.
Thank you. Thank you, Diestl.
Tänan, tänan, Diestl.
Thank you, Major, thank you.
Võite kindel olla.
Thank you, thank you, Kesselring.
Tänan, tänan, Kesselring.
Thank you. Thank you both.
Aitäh teile mõlemale.
Thank you, Miss, thank you!
Tänan teid, preili. Tänan!
Thank you, thank you. I...
Tänan, tänan.
I thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
Tänan volinikku ja tema kolleege juba ette nende ettepanekute eest antud teema kohta.
Thank you, Tom Redruth. Thank you.
Tänan, Tom Redruth, tänan.
Thank you, thank you, Miss Scarlett.
Tänan teid.
Thank you thank you very much.
Aitäh teile, suur aitäh.

 

Related searches: Thank Thank You For Your Kind Understanding - Thank You In Advance - Thank You Very Much In Advance - Thank You In Advance For Your Help - Thank You In Advance For Your Efforts - I Thank You In Advance - Thank You In Advance For Your Consideration - Thank You In Advance For Your Support - Thank You In Advance For Your Reply - Thank You In Advance For -