Translation of "tour amour" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amour - translation : Tour - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

L 'amour, my friend, I'amour.
L'amour, mu sõber, l'amour.
D'un bel amour Toujours grandissant Qui défiera
See imekaunis armastus mis üha kasvab ja aja katsumustele vastu peab
B. Travel agencies and tour operators (including tour managers)
torude kaudu veetavate kaupade (v.a kütus) hoiustamis ja ladustamisteenused
Travel agencies and tour operators services (including tour managers)
Ravimiseadus, RT I 2005, 2, 4 25 (3), 30, 421
Travel agencies and tour operators services (including tour managers)
ARMEENIA VABARIIGI KOHUSTUSED SEOSES PIIRIÜLESTE TEENUSTE OSUTAMISEGA
Ce bel amour Qui ne peut mourir Sera pour nous
See imekaunis armastus mis ei surra saa meil igavesti meelde jääb kui magus mälestus
B. Travel Agencies and Tour Operators Services (including tour managers)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK kohustusi ei ole võetud registreeritud äriühingute asutamisel asutamisriigi lipu all sõitva laevastiku käitamiseks.
B. Travel Agencies and Tour Operators Services (including tour managers)
D. Sporditeenused
B. Travel Agencies and Tour Operators Services (including tour managers)
Täielik vastuvõtmine asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi advokatuuri võib seetõttu osutuda vajalikuks kohtutes ja muudes Euroopa Liidu pädevates asutustes esindamiseks, kuna see hõlmab Euroopa Liidu ja riikliku menetlusõiguse praktiseerimist.
Travel agencies and tour operators services (including tour managers 8 )
reguleeritud kutsealal tegutsemiseks vajaliku seadusest tuleneva pädevuse
B. Travel Agencies and Tour Operators Services (including tour managers)
IT Majandusvajaduste test.
Virtual tour
Virtuaalkülastus
Virtual tour
Virtuaalkülastus
Coasttocoast tour.
Rannikust rannikuni turnee.
Travel Agencies and Tour Operators Services (including tour managers) (CPC 7471)
FR komisjonimüügiagentide teenuste puhul ei ole kohustusi võetud, kui teenuseid osutavad riiklike huvidega seotud seitsmeteistkümnel (17) värskete toiduainete turul tegutsevad ettevõtjad ja maaklerid.
You French girls have the right idea, it's bonjour and adieu and in between a little amour.
Teil, prantsuse tüdrukutel, on õige kujutlus, see on tere ja head aega ja vahepeal väike armastus.
A concert tour?
On tal kontsertturnee?
Mystery tour, eh?
Mõistatusreis, mis?
(including tour managers)
BG kohustusi ei ole võetud, v.a teatrilavastajate, laulurühma, ansambli ja orkestri meelelahutusteenused (CPC 96191), autorite, heliloojate, skulptorite, meelelahutajate ja muude individuaalkunstnike teenused (CPC 96192) ja teatri kõrvalteenused (CPC 96193).
(including tour managers)
F. Kaupade (v.a kütus) torutranspordi abiteenused 35
(including tour managers)
Käesoleva lepingu artikli 107 lõike 3 kohaselt ei sisalda alljärgnev loend poolte määratud subsiidiumeid käsitlevaid meetmeid.
Tour guide agencies
P
Tour operation services
elab Kanadas vähemalt 183 päeva aastas või
(including tour managers)
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK kohustusi ei ole võetud.
I was on tour.
Ma olin reisil.
Tour Eiffel, de Gaule,
Eiffeli torn, de Gaule.
End of the Tour
Kiirtutvustuse lõpp
(approx.) Tour of centre
Keskusega tutvumine
Lasserre, Le Tour dArgent
Lasserre, Le Tour d Argent?
On a group tour.
Rong peatada...
How's your tour going?
Kuidas reis läheb?
We were on tour.
Oleme siin tuuril.
USE supervised study study tour
USE vastutus ületunnitöö
In charge of a tour?
Reisi juht?
We will tour the world.
Reisime maailmas!
A Quick Tour of kstars
kstars i kiirtutvustus
Thanks for the tour, Sergeant.
Tänan teid, seersant.
A most exciting tour, Lieutenant.
Ülimalt põnev ringkäik.
Guided tour is this way!
Juhiga ekskursioon on siitpoolt.
Would you take the tour?
Kas tahate teha ühe sõidu?
Name of the tour leader.
Reisijuhi nimi.
Keeping in tune while on tour
Esimene oma piirkonnas
When is the next guided tour?
Millal on järgmine giidiga ekskursioon?
What is this, a tour bus?
Mis see on, turismi buss?
A tour of the main screen
Peaakna tutvustus

 

Related searches: Tour D'amour - Tour Amour - Amour - Mon Amour - Amour Propre - Under Amour - D'amour - L'amour - Amour En Cage - L'amour A Mort -