Translation of "trainee lawyer" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Lawyer - translation : Trainee - translation : Trainee lawyer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Trainee
Trainee
Trainee
Treenija
Trainee grant
Trainee grant
Trainee (until 22.07.2003)
Praktikant (kuni 22.07.2003)
NT2 trainee teacher . . . .
RT sisserändaja (15) . . NT1 praktikant . .
Vocational trainee (5)
Perekonnanimi (1a)
My lawyer... My lawyer!
Mu advokaat... mu advokaat!
There is a very important saying that was impressed on me when I was a trainee lawyer, according to which when we do someone a favour we become indebted to them.
Kui ma olin juristi praktikant, tehti mulle selgeks väga oluline ütlus kui me teeme kellelegi teene, siis jääme neile võlgu.
Hank's a born lawyer, you know? Lawyer.
Hank on sündinud advokaat, kas teadsid?
Lawyer?
Advokaadi?
Young trainee chefs with a bright future.
Noori peakoka õpilasi ootab suur tulevik.
Young trainee chefs with a bright future.
See aitab suuresti kaasa meie toodete turustamisele ja meie avatusele maailma jaoks.
1 1 7 7 Trainee officials (stagiaires)
1 1 7 7Praktikant ametnikud (stagiaires)
Lawyer Linguists
Jurist lingvistide osakond
My lawyer.
Oma advokaati.
Grandi's lawyer.
Tulge kuuldele, auto 10.
His lawyer!
Tema advokaat!
The lawyer.
Advokaadi?
A lawyer?
Advokaat?
Trainee (from 01.09.2003)Tel. 32 2 284 3897
Praktikant (alates 01.02.2003 kuni 23.12.2003)Tel. 32 2 284 14 17
NT1 non enrolled student . . NT1 trainee . . NT1 undergraduate . .
NT2 kvalifitseeritud õpetaja . . . .
MT (16) BT social partners NT employee trainee
MT (16) BT töökäigu kirjeldus RT töö kättesaadavus RT värbamistoimingud RT õpetajate töölevõtmine värbamiskanal
Soon you'll look like a lawyer and you'll be a lawyer.
Varsti näed välja nagu advokaat ja saadki advokaadiks.
I'm no lawyer.
Advokaat?
His lawyer does.
Vähemalt tema advokaat maksab.
Who's your lawyer?
Kes on teie advokaat?
Where's the lawyer?
Ja Advokaat?
You some lawyer?
Te olete mingi jurist?
I'm a lawyer.
Olen advokaat.
You're a lawyer!
Sa oled advokaat!
I'M YOUR LAWYER.
Olen teie advokaat.
You a lawyer?
Kas olete advokaat?
Bastard, imbecile lawyer! .
Värdjas, imbetsill advokaat! .
Lawyer ofthe month.
kuu jurist!
Trainee translators receive a monthly grant to cover living expenses.
Tõlkepraktikandid saavad elamiskulude katteks igakuist toetust.
Each trainee must drive for at least ten hours individually.
Iga juhipraktikant peab saama vähemalt kümme tundi individuaalset sõiduõpet.
He's a trainee at the garbageman's school on Ward's island.
Vend on prügivedajate koolis Ward Islandil stazhöör.
I became a lawyer.
Ma sain advokaadiks.
Well, you're the lawyer.
Hästi, sina oled advokaat.
So you're a lawyer.
Sa oled siis advokaat.
Well done, Mr. Lawyer.
Tubli, advokaat!
You're not a lawyer.
Sa ei ole advokaat.
He was a lawyer.
Ta oli jurist.
Call my lawyer immediately!
Helistage viivitamatult mu advokaadile!
My lawyer, Howard Frantz.
Minu advokaat, Howard Frantz.

 

Related searches: Trainee Lawyer - Lawyer Trainee - Trainee Lawyer In Law Firm - Lawyer To Lawyer - Trainee - Student Trainee - Legal Trainee - Graduate Trainee - Management Trainee - Trainee Solicitor -