Translation of "turning" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Turning - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
It's turning.
Tee pöörab.
Turning two.
Lülitame sisse teise.
Keep turning!
Muudkui aga vänta.
Turning centres
silindrilised otse või kaldhammastusega
Turning centres
liugelaagrid
Turning centres for removing metal, numerically controlled (excl. horizontal turning centres)
masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
He's turning round.
Pöörab ümber.
We're turning back
Keerame tagasi.
Turning me out.
Sa ajad mind välja.
I'm turning in.
Ma lähen magama.
We're turning in.
Me sätime ennast pikali.
We're turning back.
Keerame ringi.
Look, I'm turning.
Vaadake, ma pöörlen.
They're turning northwest.
Pööravad loodesse.
Bobby, he's turning!
Bobby, ta keerab ära!
Careful, they're turning.
Ettevaatust, nad pööravad.
We're turning immediately.
Muudame koheselt kõrgust.
It's turning blue.
See tõmbub siniseks. Kas tõesti? See on hea kraam.
Tools for turning
terad
Tools for turning
difusioon , krüogeen ja adsorptsioonpumbad
Tools for turning
lõikelaiusega kuni 460 mm
Tools for turning
vaakumpumbad
Tools for turning
alamrubriikide 8430.41 ja 8430.49 puurimis ja pinnaseläbindusmasinate osad
Olives turning colour
Lauaoliivide kaubanduslikke valmistisi, sealhulgas teatud tüüpi töödeldud kujul, reguleeritakse kehtivates rahvusvahelise oliivinõukogu kaubanduseeskirjades.
Tools for turning
pihustuspüstolid jms seadmed
So I must just have protons turning into neutrons or neutrons turning into protons.
Seega prootonid peavad muutuma neutorniteks või neutronid prootoniteks.
Ships turning to port.
Kõik laevad, pööre pakpoordi.
The weather's turning bad.
Tuul pöördub halvaks.
We're turning that function.
Me pöörame seda funktsiooni.
Turning BURN Proof on
BURN Proofi sisselülitamine
Always turning down promotions.
Kogu aeg keeldub edutamisest.
Careful, they're turning right.
Ettevaatust, nad teevad parempöörde.
Keep turning' those pages.
Keera lehti.
Keep the screw turning.
Las kruvi pöörleb.
Rabbit's turning port... now.
Küülikud, pööre vasemale...nüüd.
You're turning violet, Violet!
Sa oled muutunud siniseks, Violet!
Careful, he's turning left.
Ettevaatlikult, ta keerab vasakule.
Central Park's turning green.
Keskpark on muutumas roheliseks.
I'm turning myself in!
Andsin ennast ise üles!
It was turning gray.
Liha muutus halliks.
Turning the shield on.
Selge.
Interchangeable tools for turning
Vahetatavad tööriistad treimiseks
Turning the dream into reality
Muudame unistuse teoks
They're turning Mandrakos inside out.
Nad pööravad Mandrakost pahupidi.

 

Related searches: Turning - Turning Point - Turning Machine - Turning Radius - Turning Out - Turning Tables - Turning Around - Head-turning - Turning Gear - Turning Back -