Translation of "turning gear" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Gear - translation : Turning - translation : Turning gear - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
osad ja tarvikud seadmetele mustrite kuivsöövitamiseksvedelkristallkuvari alustele
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
üksnes või peamiselt rubriigi 8471 automaatsetes andmetöötlussüsteemides (arvutites) kasutatavat tüüpi
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
osad tsentrifuugidele vedelkristallkuvari aluste fotoemulsioonigakatmiseks
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
mootorsõidukites kasutatavad ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis töötavad üksnes välisel energiaallikal
Gear cutting, gear grinding or gear finishing machines
takistusahjud (kaugküte)
switch gear and control gear,
jaotus ja juhtimisseadmed,
Draw gear and buffing gear characteristics
Veoseadmete ja puhverseadiste tehnilised andmed
The specifications of the interoperability constituent draw gear are described in section 4.2.2.1.2.2 draw gear, paragraph draw gear characteristics and section 4.2.2.1.2.3 interaction of draw and buffing gear, paragraph draw gear and buffing gear characteristics .
Koostalitlusvõimega veoseadmete spetsifikatsioone on kirjeldatud punkti 4.2.2.1.2.2 (veoseadmed) lõigus Veoseadmete tehnilised andmed ning punkti 4.2.2.1.2.3 Veoseadmete ja puhverseadiste koostoime lõigus Veoseadmete ja puhverseadiste tehnilised andmed .
The draw gear shall be assessed against the specification contained in section 4.2.2.1.2.2 draw gear, paragraph draw gear characteristics and section 4.2.2.1.2.3 interaction of draw and buffing gear, paragraph draw gear and buffing gear characteristics .
Koostalitlusvõimega veoseadmeid tuleb hinnata punkti 4.2.2.1.2.2 (veoseadmed) taandes Veoseadmete tehnilised andmed ning punkti 4.2.2.1.2.3 Veoseadmete ja puhverseadiste koostoime taandes Veoseadmete ja puhverseadiste tehnilised andmed toodud spetsifikatsioonide alusel.
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
osad ja tarvikud seadmetele keemiliseks aursadestamiseksvedelkristallkuvari alustele
Gear cutting machines (including abrasive gear cutting machines)
osad aurustuspuhastitele pooljuhtseadiste metallist sisseviikudepuhastamiseks enne galvaanilist katmist
Gear
Püügivahendid
Gear.
Tore.
Gear
Käik
Gear
Püügivahend
e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
(d) Minimum overall gear ratio in the highest gear (primary ratio gear ratio final drive ratio) of 7,5.
d) minimaalne üldine jõuülekandearv kõrgeimal käigul (primaarne ülekandearv käigu ülekandearv x lõplik ülekandearv) 7,5.
(c) Minimum overall gear ratio in the highest gear (primary ratio gear ratio final drive ratio) of 6,0.
c) minimaalne üldine jõuülekandearv kõrgeimal käigul (primaarne ülekandearv käigu ülekandearv lõplik ülekandearv) 6,0.
Interchangeable gear cutting tools (excl. milling tools for gear cutting)
Turboreaktiivmootorid veojõuga üle 1100 kW, kuid mitte üle 3730 kW
Types of gear used (separate record for different gear types)
Kasutatavate püügivahendite tüübid (eraldi kanne eri tüüpide puhul)
Towed gear
Veetavad püünised
Gear costume.
Stiilne kostüüm.
Falling gear
Pealtheidetavad püünised
Fishing gear
Püügivahend
Fishing gear
Püügivahendid
Gear box
Käigukast
Gear ratios
Ülekandearvud
Gear Flowers
Suhteline kõrgusName
Gear count
Hammasrataste arv
Gear size
Hammasratta suurus
Driving gear.
käitusmehhanism
Reverse gear!
Tagurda!
First gear.
Esimene käik.
Authorised gear
Osutatud piirmäära ületamisel lõpetatakse haipüük vastavalt lepinguosaliste vastavasisulistele õigusaktidele.
Authorised gear
Lubatud püügivahendid
Authorised gear
Eespool nimetamata liikide puhul võib ühiskomitee kehtestada alammõõdu.
Fishing gear
Hobu makrellid A
Gear used
RAHALINE TOETUS VASTUTUSTUNDLIKU JA SÄÄSTVA KALAPÜÜGI EDENDAMISEKS
Gear pumps
liftidele, skipptõstukitele ja eskalaatoritele
Worm gear
telefoni ja mõõtevõimendid
Gear boxes
müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide või muude maksevahenditega käitatavad seadmed
Crank gear
vedeliku kulu või taseme mõõtmiseks või kontrollimiseks
Gear pumps
rubriigi 8425 masinatele
Worm gear
kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni ja üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid
Gear boxes
telefoni ja mõõtevõimendid

 

Related searches: Turning Gear - Turning Gear Operation - Rotor Turning Gear - Turning Gear Wheel - Hard Turning Gear - Gear Turning - Turning Gear Generator - Manually-operated Turning Gear - Turning - Turning Point -