Translation of "turning machine" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Machine - translation : Turning - translation : Turning machine - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Machine tools for turning, having all of the following characteristics
Treipingid, millel on kõik järgmised omadused
Note 3 A machine tool having at least two of the three turning, milling or grinding capabilities (e.g. a turning machine with milling capability), must be evaluated against each applicable entry 2B001.a., b. or c.
Märkus 3 Tööpinke, millel on vähemalt kaks kolmest võimalusest treimise, freesimise või lihvimise võimalus (nt. treipink, millel on ka freesimise võimalus) tuleb hinnata kõigi kohaldatavate punktide 2B001.a., 2B001.b. või 2B001.c. järgi.
It is precisely this strange use of language that is distancing the EU from its citizens and turning it into a unintelligible, alienated bureaucratic machine.
Just nimelt see kummaline keelekasutus kaugendabki ELi oma kodanikest ja muudab arusaamatuks võõrandunud bürokraatlikuks masinaks.
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal (excluding lathes (including turning centres) of heading 84.58)
raadiovastuvõtjaga taskuformaadis kassettpleierid
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal (excluding lathes (including turning centres) of heading 84.58)
Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadme, helisalvestus või taasesitusaparatuuriga või ilma telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
käigukastid
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58
Lõppsätted
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
tiguajamid ja ülekanded
Machine tools (including way type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 84.58
Vaidluste lahendamine
e) Turning power management on, turning to stand by or turning equipment off after hours
e) lülitada sisse toitehaldus, kasutada madala energiatarbimisega olekut või lülitada seade teatud aja möödudes välja
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.
Ärge usaldage end nende meeste hoolde. Need on masinlikud mehed, kellel on masinlikud mõistused ning südamed.
(b) Machine Group I or Machine Group II
(b) masinate rühm I või masinate rühm II
A machine planet... sending a machine to Earth..
Masinate planeet, mis saadab Masina Maale
Machine
PA RISC protsessor
Machine
Masin
Machine
Masin
It's turning.
Tee pöörab.
Turning two.
Lülitame sisse teise.
Keep turning!
Muudkui aga vänta.
Turning centres
silindrilised otse või kaldhammastusega
Turning centres
liugelaagrid
Turning centres for removing metal, numerically controlled (excl. horizontal turning centres)
masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks
This is a machine gun. A hand machine gun.
See on kerge kuulipilduja.
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
Plastist põrandakatted, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena plastist seina või laekatted vastavalt Mosambiigi tollitariifistiku käesoleva grupi märkusele 9
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
kaubad, mis on nimetatud Mosambiigi tollitariifistiku käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1
He's turning round.
Pöörab ümber.
We're turning back
Keerame tagasi.
Turning me out.
Sa ajad mind välja.
I'm turning in.
Ma lähen magama.
We're turning in.
Me sätime ennast pikali.
We're turning back.
Keerame ringi.
Look, I'm turning.
Vaadake, ma pöörlen.
They're turning northwest.
Pööravad loodesse.
Bobby, he's turning!
Bobby, ta keerab ära!
Careful, they're turning.
Ettevaatust, nad pööravad.
We're turning immediately.
Muudame koheselt kõrgust.
It's turning blue.
See tõmbub siniseks. Kas tõesti? See on hea kraam.
Tools for turning
terad
Tools for turning
difusioon , krüogeen ja adsorptsioonpumbad
Tools for turning
lõikelaiusega kuni 460 mm
Tools for turning
vaakumpumbad
Tools for turning
alamrubriikide 8430.41 ja 8430.49 puurimis ja pinnaseläbindusmasinate osad
Olives turning colour
Lauaoliivide kaubanduslikke valmistisi, sealhulgas teatud tüüpi töödeldud kujul, reguleeritakse kehtivates rahvusvahelise oliivinõukogu kaubanduseeskirjades.
Tools for turning
pihustuspüstolid jms seadmed
( Cash minus Recycling minus Machine Cash minus In minus Machine )
( Cash minus Recycling minus Machine Cash minus In minus Machine )

 

Related searches: Turning Machine Machine - Turning Machine - Cnc Turning Machine - Vertical Turning Machine - Swiss Type Turning Machine - Automatic Turning Machine - Machine Turning - Compost Turning Machine - Horizontal Turning Machine - Turning Milling Machine -