Translation of "we will inspect" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Inspect - translation : We will inspect - translation : Will - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Shouldn't we inspect them?
Kas me ei peaks nad üle vaatama?
Will you inspect Quadrangle 45!
Kammige läbi ruut 45!
We should inspect the ruins.
Tuleb varemed üle vaadata.
Inspect...
Inspekteeri...
Inspect...
Uuri...
Inspect
InspekteeriLabel for only item in menu that appears when clicking on the search field image, when no searches have been performed
Gentlemen, tomorrow morning the Geneva man will inspect the camp and find out if we are living up to the International Convention.
Homme hommikul tullakse Genfist laagrit kontrollima, et näha, kas kõik vastab Genfi konventsioonile.
Inspect this widget
Uuri seda vidinat
Inspect the syringe.
Vaadelge süstalt.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
Protokoll tehakse teile kättesaadavaks ning te võite nendega igal ajal tutvuda.
Inspect last focused accessible
Viimati fokuseeritud hõlbustuse läbivaatus
Inspect accessible under mouse
Hiire all oleva hõlbustuse läbivaatus
The resource to inspect
Uuritav ressurssNAME OF TRANSLATORS
Inspect the reconstituted product
ÄRGE RAPUTAGE.
Inspect the Humalog solution.
Vaadelge Humalog i lahust.
Inspect the vial content.
Kontrollige viaali sisaldist.
Inspect the Liprolog solution.
Vaadelge Liprolog i lahust.
You inspect the basement.
Sa mine kontrolli keldrit.
We want one inspection of every farm that should be enough anywhere to inspect.
Me soovime iga põllumajandusettevõtte ühte kontrollimist, sellest peaks igal pool kontrollimiseks piisama.
Inspect the cartridge before use.
Kolbampulli peab enne kasutamist kontrollima..
Inspect the cartridge before use.
Kolbampulli peab enne kasutamist kontrollima.
Inspect the cartridge before use.
Kontrollige kolbampulli enne kasutamist.
Inspect visually prior to use.
Vaadelge lahust enne kasutamist.
Inspect the Humalog Pen solution.
Vaadelge Humalog Pen is sisalduvat lahust.
Inspect the Humalog Mix50 Pen.
Vaadelge Humalog Mix 50 100 TÜ ml Peni.
88 Inspect the Humalog solution.
Vaadelge Humalog is sisalduvat lahust.
Inspect the cartridge before use.
Esmase kasutamise kuupäev on soovitatav märkida etiketile.
Inspect the cartridge before use.
Pole teada proliferatiivne retinopaatia, diabeetiline retinopaatia, nägemise kahjustus.
Inspect the cartridge before use.
Kontrolli kolbampulli enne kasutamist.
Inspect the vial before use.
Kontrolli viaali enne kasutamist.
Inspect the Liprolog Pen solution.
Vaadelge Liprolog Pen is sisalduvat lahust.
Inspect the Liprolog Mix50 Pen.
Vaadelge Liprolog Mix 50 100 TÜ ml Peni.
Inspect the Liprolog KwikPen solution.
Vaadelge Liprolog Pen is sisalduvat lahust.
Inspect the syringe before use.
Kontrollige lahust enne kasutamist.
Inspect the solution before use.
Kontrollige lahust enne kasutamist.
Before using, inspect the vial contents.
Enne kasutamist kontrollida viaali sisaldist.
Inspect compiled RenderMan Shading Language (RSL) files
Kompileeritud Renderman Shading Language (RSL) failide inspekteerimine
Inspect the reconstituted product visually before use.
Enne süstimist kontrollige lahust.
Inspect the suspension visually for foreign matter.
Kontrollige suspensiooni visuaalselt võõrosakeste suhtes.
Inspect the pre filled syringe before use.
Süstal on kasutamiseks valmis ning nõelatorke vigastuse vältimiseks on kasutusel nõelakaitse.
Inspect the pre filled syringe before use.
Kontrollige eeltäidetud süstalt enne kasutamist.
Inspect all new cartridges prior to use.
Kontrollige kõiki uusi kolbampulle enne kasutamist.
Visually inspect the syringe for air bubbles.
Veenduge oma silmaga, et süstlas ei ole õhumulle.
Visually inspect the syringe for air bubbles.
Veenduge silmaga, et süstlas ei ole õhumulle.
It was useless to inspect the yacht.
Jahi inspekteerimine oli mõttetu.

 

Related searches: Inspect - Visually Inspect - Inspect For - Inspect Element - Right To Inspect - Inspect For Damage - Physically Inspect - Inspect And Audit - Inspect And Test - Inspect The Goods -