Translation of "another memory" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Another - translation : Another memory - translation : Memory - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In my memory, there was another condition.
Muistaakseni oli vielä yksi ehto.
To you it's just another fourletter word. You got a mighty short memory.
Muistisi ei ole kovin hyvä.
Memory to memory.
Muistista muistiin operaatioon.
This memory may include cache memory, main memory or other internal memory.
Tämä muisti voi sisältää cache muistin, keskusmuistin tai muun sisäisen muistin.
Alongside the memory of this suffering, however, there is another memory still alive in Europe the memory of good neighbourly relations, of public spiritedness, of human decency, of resistance against inhumane systems and of individual bravery.
Tätä kärsimystä koskevan muiston rinnalla Euroopassa elää kuitenkin edelleen myös toinen muisto muisto hyvästä naapuruudesta, kansalaisrohkeudesta, inhimillisyydestä, vastarinnasta epäinhimillisiä järjestelmiä vastaan ja yksilöllisestä rohkeudesta.
Memory
MuistiComment
Memory
Muisti
Memory
Muistiprocess heading
Memory
Muisti
Memory
Muisti
Memory.
Muistoja.
Memory?
Muistamaan? Aivan.
Memory?
Muistamaan...
Memory
Muistit
Memory Checker
Muistivuodot
Memory leaks
Muistivuodot
Memory exhausted
Muisti loppui
Memory Game
Muistipeli
Memory exhaustion
Muisti ei riitä
tmpfs (memory)
tmpfs (muisti)
Dump memory
Vedosta muisti
Memory information
Tietoja muististaName
Shared Memory
Jaettu muisti
Shared memory
Jaettu muisti
Active memory
Aktiivinen muisti
Inactive memory
Inaktiivinen muisti
Total Memory
Muistia yhteensä
Physical Memory
Fyysinen muisti
Memory Stick
Muistikortti
Swap Memory
Sivutusmuisti
Cached Memory
Välimuisti
Buffered Memory
Puskurimuisti
Used Memory
Käytetty muisti
Application Memory
Sovelluksen muisti
Free Memory
Vapaa muisti
Active Memory
Aktiivinen muisti
Inactive Memory
Passiivinen muisti
Wired Memory
Käytetty muisti
Memory Usage
Muistinkäyttö
Memory Stick
Muistitikku
Memory recall
Palauta muistista
Memory clear
Tyhjennä muisti
Memory store
Talleta muistiin
Installed Memory
Asennettu muisti
Memory Configuration
Muistikonfiguraatio

 

Related searches: Another Memory - Still Another Memory - Another Day Another - Another Day Another Night - Yet Another Another Of - Memory - Memory Foam - Working Memory - Memory Stick - Flash Memory -