Translation of "blocking means" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Blocking - translation : Blocking means - translation : Means - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Blocking
Esto
Blocking
Esto
(k) blocking means applying technical means by which personal data become inaccessible to IMI users via the normal interface of the application.
(k) suojaamisella sellaisten teknisten keinojen käyttöä, joilla estetään se, että IMI käyttäjät saisivat henkilötietoja sovelluksen yleisen rajapinnan kautta.
Blocking Settings
Estoasetukset
Illogical blocking times.
Epäloogiset estoajat.
Right of blocking
Suojaamisoikeus
9 Neuromuscular blocking agent
Hoito ohjelma
It's blocking the road.
Olette sulk emassa tien.
Quit blocking the door.
Lopeta oven tukkiminen.
No blocking for this page
Ei estoa tälle sivulle
No blocking for this site
Ei estoa tälle sivustolle
Illogical blocking vs. expiration times.
Epäloogiset estoajat vs. vanhentumisajat.
8 Neuromuscular blocking agent Rocuronium
lääkeaine Rokuroni
NeuroBloc is a neuromuscular blocking agent.
NeuroBloc on hermo lihasliitoksen salpaaja.
It acts by blocking a lp
Miten ZIMULTI vaikuttaa? lm
(a) the abolition of share blocking
(a) osakkeiden jäädyttämisen kieltäminen
(a) the abolition of share blocking
(a) osakkeiden jäädyttämisen kieltäminen
(2) Abolish all forms of share blocking.
(2) Kielletään kokonaan osakkeiden jäädyttäminen.
They are blocking controls on biological weapons.
Biologisten aseiden kieltosopimuksen valvonta on estetty.
blocking of the arteries by a blood clot,
valtimon tukkiva veritulppa
Ophthalmological beta blocking agents timolol, combinations, ATC code
Farmakoterapeuttinen ryhmä silmätautien lääkkeet beetasalpaajat timololia sisältävät yhdistelmävalmisteet, ATC koodi
You're blocking the street. This isn'tjust your war.
Tämä ei ole vain teidän sotanne...
H1 receptor blocking antihistamines or neuroleptics (anti psychotics) with H1 receptor blocking properties that might decrease efficacy of Ceplene should be avoided.
Sellaisia neurolepteja (psykoosilääkkeitä) tulisi välttää, joilla on H1 reseptoria salpaavia antihistamiineja tai H1 reseptoria salpaavia ominaisuuksia omaavia tai jotka saattaisivat pienentää Ceplenen tehoa.
Combination with TNF blocking agents There is limited experience with use of abatacept in combination with TNF blocking agents (see section 5.1).
Yhdistelmähoito TNF estäjien kanssa Kokemukset abataseptin käytöstä yhdessä TNF estäjien kanssa ovat vähäisiä (ks. kohta 5. 1).
Combination with TNF blocking agents There is limited experience with the use of abatacept in combination with TNF blocking agents (see section 5.1).
Yhteiskäyttö TNF estäjien kanssa Kokemukset abataseptin ja TNF estäjien yhteiskäytöstä ovat vähäisiä (ks. kohta 5. 1).
While TNF blocking agents did not influence abatacept clearance, in placebo controlled clinical trials, patients receiving concomitant treatment with abatacept and TNF blocking agents experienced more infections and serious infections than patients treated with only TNF blocking agents.
Kliinisissä lumevertailututkimuksissa TNF estäjät eivät vaikuttaneet abataseptin puhdistumaan. Abataseptin ja TNF estäjien yhdistelmähoitoa saaneilla potilailla esiintyi enemmän infektioita ja vakavia infektioita kuin pelkkiä TNF estäjiä saaneilla potilailla.
Valsartan works by blocking the effect of angiotensin II.
Valsartaani estää angiotensiini II n toiminnan.
Beta blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Beetasalpaajat saattavat peittää hypoglykemian oireet.
β blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Beetasalpaajat saattavat peittää hypoglykemian oireet.
Concomitant administration of antipsychotics with dopamine receptor blocking properties,
Dopamiinireseptoreita salpaavia antipsykootteja, erityisesti D2 reseptoriantagonisteja, on
Diovan works by blocking the effect of angiotensin II.
Diovan vaikuttaa estämällä angiotensiini II n toimintaa.
Diovan works by blocking the effect of angiotensin II.
Diovan estää angiotensiini II n vaikutusta.
The rapporteur rightly states that we regret this blocking.
Esittelijä sanoo oikeutetusti, että pahoittelemme tätä estämistä.
I also think the British are blocking this proposal.
Luulen myös, että britit ovat estämässä tämän ehdotuksen etenemistä.
So who is guilty of blocking it to date?
Kuka sitten on estänyt sen tähän asti?

 

Related searches: Blocking Means - Means By No Means - Means What It Means - Means-means-end - Which However Means Means - Blocking - Blocking Point - Colour Blocking - Color Blocking - Blocking Period -