Translation of "fire permit" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Fire - translation : Fire permit - translation : Permit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Fire. Fire.
Tulta.
Fire. Fire?
Tulipalo?
Fire, Harry, fire.
Ammu, Harry!
Open fire! Open fire!
Avatkaa tuli!
Fire one! Fire one!
Laukaiskaa ykkönen.
Fire two! Fire two!
Laukaiskaa kakkonen.
Fighting fire with fire.
Käyn tulella tulta vastaan.
CHAPTER II 2 FIRE PROTECTION, FIRE DETECTION AND FIRE EXTINCTION
II 2 LUKU PALOSUOJELU, PALON HAVAITSEMINEN JA PALONSAMMUTUS
Permit?
Lupa?
Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Immigration permit (permanent permit)
Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Maahanmuuttolupa (pysyvä lupa)
Fire fighting and fire prevention services
Tulipalojen sammutus ja ehkäisypalvelut
Rapid fire, you scum! Rapid fire!
Pikatulta!
Stand to! Rapid fire! Rapid fire!
Pikatulta!
Where's the fire? Where's the fire?
Missä palaa?
fire cured tobacco dried by fire
fire cured savustamalla kuivattu tupakka
Each permit shall be assigned a permit identification code.
Jokaiselle päästöluvalle annetaan lupatunnus.
It's on fire! It's on fire, Harry!
Se on yhtä tulimerta!
Sometimes, one must fight fire with fire.
Joskus pitää vastata samalla mitalla.
Let's have a fire. An open fire?
Pannaan tuli takkaan.
Stand or I'll fire! Hold you fire.
Älkää ampuko.
Arrangements shall be provided to permit a rapid shutdown and effective closure of the ventilation system in case of fire, taking into account the weather and sea conditions.
Aluksessa on oltava sellaiset järjestelyt, että ilmanvaihtojärjestelmä voidaan nopeasti pysäyttää ja sulkea tehokkaasti tulipalon sattuessa, ottaen huomioon sää ja meriolosuhteet.
Permit me.
Sallikaa minun.
Permit me.
Sallikaa minun.
Permit me.
Sallitteko? Kiitos.
Permit me.
Sallikaa minun. Kiitos.
Permit me.
Sallikaa minun esitellä.
Permit me.
Sallinette?
Permit me.
Von Holm?
Gun. Permit.
Lupa
Permit me.
Suokaa anteeksi.
Permit me.
O'Hara.
Embargo permit
Sulkulupa
Permit type
Sovellettava laillisuus vaatimus
HTHR permit
Puunkorjuuta ja tukkien kuljetusta koskevien oikeudellisten järjestelmien ja menettelyjen vaatimusten noudattaminen
Permit Identifier
Person Identifier
Granting of an ETS permit requires a valid IPPC permit
Päästökauppajärjestelmään liittyvän luvan myöntäminen edellyttää voimassa olevaa IPPC lupaa
Fire!
Tulta!
Fire
Tuli
Fire!
Fire!
Fire!
Käynnistys!
automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems
automaattiset sprinkleri , palonhavaitsemis ja palohälytysjärjestelmät,
Stand by to fire. Stand by to fire.
Valmiina laukaisemaan.
Fire, bring fire, for the worker of wonders!
Tulta ihmeidentekijälle.
Business permit and maps attached to the permit (this requirement applies to both IPK holders and business permit holders)
IPK lupaan liitetyt kartat
a work permit or permit for access to a job or
työlupaa, joka koskee oikeutta ottaa vastaan työtä

 

Related searches: Fire Permit - Fire Protection Permit - Fire Detection And Fire Alarm Systems - Meet Fire With Fire - Dispose Of Fire Debris And Contaminated Fire Fighting Water - Fire Residues And Contaminated Fire Extinguishing - Fire Detection And Fire Alarm - Fire Stopping And Fire Sealing Products - Post A Fire Sentry With Filled Water Buckets, Fire Extinguishers - Fire Detection And Fire Fighting Systems -