Translation of "follow up" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : Follow up - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
SEURANTA JA ARVIOINTI Seurantajärjestelmä
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
Follow up
Seuranta
First First reading reading follow up follow up procdure procdure
Ensimmäi nen käsittely seurantamenettety
3.4 Follow up
3.4 Seuranta
5.4 Follow up
5.4 Seuranta
Follow up mechanisms
Jatkossa käytettävät mekanismit
Follow up measures
seurantatoimenpiteet
Treatment follow up
Hoidon seuranta
Benchmarking follow up
Esikuva analyysin seurantatoimet
Follow up figure
Seurantaluku.
' Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
' Seurantaluku.
' Follow up figure
' Seurantaluku.
Follow up courses
Yhteensä
( ) Follow up indicator
( ) Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
(') Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
C) Seurantaindikaattori.
End of All Therapy 2 Week Follow up 6 Week Follow up a
17, 24 (2, 9, 31, 6) e Hoidon loputtua
Follow up visits Follow up visits should be arranged at 28 day intervals.
Seurantakäynnit Seurantakäynnit on järjestettävä 28 päivän välein.
2.8 Audit follow up
2.8 Auditoinnin seuranta
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja hoidon jälkeisen 6 kuukauden seurantavaiheen aikana.
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja 6 kuukauden seuranta aikana hoidon jälkeen.
ACP (follow up committee)
AKT (seurantakomitea)
ACP follow up committee
AKT EU seurantakomitea
Article 11 Follow up
11 artikla Seuranta
' Follow up f gure
' Seurantaluku.
Evaluation and Follow up
Arviointi ja seuranta
Follow up again, please.
Kaipaamme jatkotoimia, kiitos.
Follow up to Nice
Nizzan jälkeinen prosessi
Back up! Follow him!
Juokse perään!
FOLLOW UP TO NOTIFICATIONS
ILMOITUSTEN JATKOTOIMET
Follow up to research
Tutkimustoiminnan seuranta
Follow up of sampling
Näytteenoton seuranta
Post return follow up
Seuranta paluun jälkeen
I Scientific advice and follow up finalised I Protocol assistance and follow up finalised
Tieteellisen neuvonnan tarjoaminen ja menettelyissä avustaminen kuuluu EMEA n ensisijaisiin tavoitteisiin.
One thing I would like to say very strongly is that we are very concerned in follow up, not simply in excellent communications, which we welcome, but in follow up, follow up, follow up!!!!
Haluaisinkin sanoa teille varsin painokkaasti erään asian, että olemme sangen kiinnostuneita jatkotoimista emmekä vain loistavista tiedonannoista, joihin olemme tietysti tyytyväisiä, mutta kaipaamme jatkotoimia, jatkotoimia, jatkotoimia!!!
treatment discontinuation mainly during the 6 month follow up periodand in the follow up period.
hoidon lopettamisen jälkeen pääasiassa kuuden kuukauden pituisen seurantajakson aikana.
treatment discontinuation mainly during the 6 month follow up periodand in the follow up period.
itsetuhoajatuksia ja itsemurhayrityksiä, on havaittu joillain potilailla Viraferon hoidon aikana, myös hoidon lopettamisen jälkeen pääasiassa kuuden kuukauden pituisen seurantajakson aikana.
The Commission's follow up reports should also take account of the participants' follow up reports.
Komission seurantakertomuksissa tulisi ottaa huomioon myös osanottajien seurantakertomukset.
4.12 Euromed follow up committee
4.12 Euromed seurantakomitea
4.12 Rio 20 follow up
käytettäviin.8
4.12 Rio 20 follow up
käyttöön.4

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Up - Follow Suit - Follow Through - Follow Up With - Will Follow - Follow Up Meeting - Follow Up Call -