Translation of "follow up meeting" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : Follow up meeting - translation : Meeting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

27.06.2005 Meeting of the ACP EU Follow up Committee
27.6.2005 AKT maiden ja EU n seurantakomitean kokous
1 2 March Meeting of ACP EU Follow up Committee, Brussels
maaliskuuta 2006 AKT n ja EU n seurantakomitean kokous Brysselissä
1 2 March Meeting of ACP EU Follow up Committee, Brussels
maaliskuuta AKT maiden ja EU n seurantakomitean kokous Brysselissä
A follow up meeting on the subject was organised in 1999.
Asiasta järjestettiin seurantakokous vuonna 1999.
The follow up to this meeting has still to be determined.
Tämän kokouksen jatkosta ei ole vielä päätetty.
WIDE and Eurostep organised a follow up meeting in May 1996.
WIDE ja Eurostep järjestivät seurantakokouksen toukokuussa 1996.
3.1 Follow up to the discussions at the Belfast enlarged presidency meeting
3.1 Laajennetun puheenjohtajiston Belfastin kokouksessa käymien keskustelujen seuranta
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
SEURANTA JA ARVIOINTI Seurantajärjestelmä
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
A follow up report is to be presented at the European Council meeting in spring 2002.
Seurantaraportti asiasta on määrä esitellä keväällä 2002 pidettävässä Eurooppa neuvoston kokouksessa.
a) EMED 3rd meeting of the Euromed Follow up Committee (already authorised in the 2013 annual list)
a) EMED Euromed seurantaryhmän kolmas kokous (hyväksytty jo vuoden 2013 vuosittaisessa luettelossa)
Follow up
Seuranta
First First reading reading follow up follow up procdure procdure
Ensimmäi nen käsittely seurantamenettety
3.4 Follow up
3.4 Seuranta
Follow up mechanisms
Jatkossa käytettävät mekanismit
5.4 Follow up
5.4 Seuranta
Follow up measures
seurantatoimenpiteet
Treatment follow up
Hoidon seuranta
Benchmarking follow up
Esikuva analyysin seurantatoimet
Follow up figure
Seurantaluku.
' Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
' Seurantaluku.
' Follow up figure
' Seurantaluku.
Follow up courses
Yhteensä
( ) Follow up indicator
( ) Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
(') Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
C) Seurantaindikaattori.
The Bmssels Conference scheduled for the end of June is the main follow up meeting to the Ottawa Conference.
Mihin toimiin neuvosto ryhtyy, jos ei toimita yhteisen toiminnan edellyttämällä tavalla?
End of All Therapy 2 Week Follow up 6 Week Follow up a
17, 24 (2, 9, 31, 6) e Hoidon loputtua
Follow up visits Follow up visits should be arranged at 28 day intervals.
Seurantakäynnit Seurantakäynnit on järjestettävä 28 päivän välein.
Second follow up meeting for the process of stability and good neighbourly relations in southeastern Europe is held in Bucharest
Unioni osallistui ASEANin alueelliseen foorumiin, jossa sitä edustivat troikan ministerit
2.8 Audit follow up
2.8 Auditoinnin seuranta
Back up! Follow him!
Juokse perään!
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja hoidon jälkeisen 6 kuukauden seurantavaiheen aikana.
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja 6 kuukauden seuranta aikana hoidon jälkeen.
ACP (follow up committee)
AKT (seurantakomitea)
ACP follow up committee
AKT EU seurantakomitea
Article 11 Follow up
11 artikla Seuranta
' Follow up f gure
' Seurantaluku.
Evaluation and Follow up
Arviointi ja seuranta
Follow up again, please.
Kaipaamme jatkotoimia, kiitos.
Follow up to Nice
Nizzan jälkeinen prosessi
FOLLOW UP TO NOTIFICATIONS
ILMOITUSTEN JATKOTOIMET

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Up Meeting - Meeting Follow Up - A Follow Up Meeting - Follow Meeting - Follow Up A Meeting - Follow Up Our Meeting - Schedule A Follow-up Meeting -