Translation of "follow up meeting" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : Follow up meeting - translation : Meeting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

27.06.2005 Meeting of the ACP EU Follow up Committee
27.6.2005 AKT maiden ja EU n seurantakomitean kokous
1 2 March Meeting of ACP EU Follow up Committee, Brussels
maaliskuuta 2006 AKT n ja EU n seurantakomitean kokous Brysselissä
1 2 March Meeting of ACP EU Follow up Committee, Brussels
maaliskuuta AKT maiden ja EU n seurantakomitean kokous Brysselissä
A follow up meeting on the subject was organised in 1999.
Asiasta järjestettiin seurantakokous vuonna 1999.
3.1 Follow up to the discussions at the Belfast enlarged presidency meeting
3.1 Laajennetun puheenjohtajiston Belfastin kokouksessa käymien keskustelujen seuranta
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
SEURANTA JA ARVIOINTI Seurantajärjestelmä
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
A follow up report is to be presented at the European Council meeting in spring 2002.
Seurantaraportti asiasta on määrä esitellä keväällä 2002 pidettävässä Eurooppa neuvoston kokouksessa.
a) EMED 3rd meeting of the Euromed Follow up Committee (already authorised in the 2013 annual list)
a) EMED Euromed seurantaryhmän kolmas kokous (hyväksytty jo vuoden 2013 vuosittaisessa luettelossa)
Follow up
Seuranta
First First reading reading follow up follow up procdure procdure
Ensimmäi nen käsittely seurantamenettety
The Bmssels Conference scheduled for the end of June is the main follow up meeting to the Ottawa Conference.
Mihin toimiin neuvosto ryhtyy, jos ei toimita yhteisen toiminnan edellyttämällä tavalla?
Follow up mechanisms
Jatkossa käytettävät mekanismit
Follow up measures
seurantatoimenpiteet
Treatment follow up
Hoidon seuranta
3.4 Follow up
3.4 Seuranta
5.4 Follow up
5.4 Seuranta
End of All Therapy 2 Week Follow up 6 Week Follow up a
17, 24 (2, 9, 31, 6) e Hoidon loputtua
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja hoidon jälkeisen 6 kuukauden seurantavaiheen aikana.
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja 6 kuukauden seuranta aikana hoidon jälkeen.
2.8 Audit follow up
2.8 Auditoinnin seuranta
ACP (follow up committee)
AKT (seurantakomitea)
ACP follow up committee
AKT EU seurantakomitea
Follow up again, please.
Kaipaamme jatkotoimia, kiitos.
Follow up to Nice
Nizzan jälkeinen prosessi
Back up! Follow him!
Juokse perään!
FOLLOW UP TO NOTIFICATIONS
ILMOITUSTEN JATKOTOIMET
Follow up to research
Tutkimustoiminnan seuranta
I Scientific advice and follow up finalised I Protocol assistance and follow up finalised
Tieteellisen neuvonnan tarjoaminen ja menettelyissä avustaminen kuuluu EMEA n ensisijaisiin tavoitteisiin.
One thing I would like to say very strongly is that we are very concerned in follow up, not simply in excellent communications, which we welcome, but in follow up, follow up, follow up!!!!
Haluaisinkin sanoa teille varsin painokkaasti erään asian, että olemme sangen kiinnostuneita jatkotoimista emmekä vain loistavista tiedonannoista, joihin olemme tietysti tyytyväisiä, mutta kaipaamme jatkotoimia, jatkotoimia, jatkotoimia!!!
treatment discontinuation mainly during the 6 month follow up periodand in the follow up period.
hoidon lopettamisen jälkeen pääasiassa kuuden kuukauden pituisen seurantajakson aikana.
treatment discontinuation mainly during the 6 month follow up periodand in the follow up period.
itsetuhoajatuksia ja itsemurhayrityksiä, on havaittu joillain potilailla Viraferon hoidon aikana, myös hoidon lopettamisen jälkeen pääasiassa kuuden kuukauden pituisen seurantajakson aikana.
The Commission's follow up reports should also take account of the participants' follow up reports.
Komission seurantakertomuksissa tulisi ottaa huomioon myös osanottajien seurantakertomukset.
A Ministerial Conference was held in March 2005, and a follow up meeting of Senior Officials will take place in September 2006.
Ministerikokous järjestettiin marraskuussa 2005 ja korkeiden virkamiesten kokous tullaan tätä varten järjestämään syyskuussa 2006.
A Ministerial Conference was held in November 2005, and a follow up meeting of Senior Officials will take place in September 2006.
Ministerikokous järjestettiin marraskuussa 2005, ja korkeiden virkamiesten kokous tullaan tätä varten järjestämään syyskuussa 2006.

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Up Meeting - Meeting Follow Up - A Follow Up Meeting - Follow Meeting - Follow Up A Meeting - Follow Up Our Meeting - Schedule A Follow-up Meeting -