Translation of "follow up with" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Follow - translation : Follow up with - translation : With - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You'll follow up with the patrol.
Te seuraatte partion kanssa.
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
SEURANTA JA ARVIOINTI Seurantajärjestelmä
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
FOLLOW UP AND EVALUATION Follow up arrangements
We must follow up words with action.
Meidän on ryhdyttävä sanoista tekoihin.
2.1 Cooperation agreement with the CoR follow up
2.1 ETSK n ja AK n yhteistyösopimus jatko
2.1 Cooperation agreement with the CoR follow up
2.1 ETSK n ja AK n yhteistyösopimus jatkotoimet
Follow up
Seuranta
First First reading reading follow up follow up procdure procdure
Ensimmäi nen käsittely seurantamenettety
e Follow up therapy with another anticoagulant medicinal product
Jatkohoito toisella antikoagulanttivalmisteella
3.4 Follow up
3.4 Seuranta
Follow up mechanisms
Jatkossa käytettävät mekanismit
5.4 Follow up
5.4 Seuranta
Follow up measures
seurantatoimenpiteet
Treatment follow up
Hoidon seuranta
Benchmarking follow up
Esikuva analyysin seurantatoimet
Follow up figure
Seurantaluku.
' Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
Seurantaluku.
Follow up figure
' Seurantaluku.
' Follow up figure
' Seurantaluku.
Follow up courses
Yhteensä
( ) Follow up indicator
( ) Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
(') Follow up indicator
(') Seurantaindikaattori.
( ) Follow up indicator
C) Seurantaindikaattori.
This should be dealt with as a follow up request.
Asiaa tulisi käsitellä seurantapyynnön avulla.
I need 10 men to follow up with Sergeant Kilmer.
Tarvitsen 10 miestä kersantti Kilmerin mukaan.
End of All Therapy 2 Week Follow up 6 Week Follow up a
17, 24 (2, 9, 31, 6) e Hoidon loputtua
Follow up visits Follow up visits should be arranged at 28 day intervals.
Seurantakäynnit Seurantakäynnit on järjestettävä 28 päivän välein.
2.8 Audit follow up
2.8 Auditoinnin seuranta
Back up! Follow him!
Juokse perään!
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja hoidon jälkeisen 6 kuukauden seurantavaiheen aikana.
follow up after treatment.
1 ) hoidon aikana ja 6 kuukauden seuranta aikana hoidon jälkeen.
ACP (follow up committee)
AKT (seurantakomitea)
ACP follow up committee
AKT EU seurantakomitea
Article 11 Follow up
11 artikla Seuranta
' Follow up f gure
' Seurantaluku.
Evaluation and Follow up
Arviointi ja seuranta
Follow up again, please.
Kaipaamme jatkotoimia, kiitos.
Follow up to Nice
Nizzan jälkeinen prosessi
FOLLOW UP TO NOTIFICATIONS
ILMOITUSTEN JATKOTOIMET
Follow up to research
Tutkimustoiminnan seuranta
Follow up of sampling
Näytteenoton seuranta
Post return follow up
Seuranta paluun jälkeen
I Scientific advice and follow up finalised I Protocol assistance and follow up finalised
Tieteellisen neuvonnan tarjoaminen ja menettelyissä avustaminen kuuluu EMEA n ensisijaisiin tavoitteisiin.

 

Related searches: A A Follow I Follow You - Follow Follow - Follow You, Follow Me - Follow Up - Follow Suit - Follow Through - Follow Up With - Will Follow - Follow Up Meeting - Follow Up Call -