Translation of "main jet" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Main - translation : Main jet - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Jet fuel
boori telluuri
Jet fuel
fluori
Jet fuel
D glusitoli (sorbitoli)
Water Jet Pump
Vesi imu
ink jet printing,
mustesuihkutulostus,
Tom had jet lag.
Tom tunsi jet lagia.
Tom had jet lag.
Tom tunsi aikaerorasitusta.
I had jet lag.
Minulla oli aikaerorasitusta.
That's not jet. Maggie!
Ei tuo ole mikään suihkukone.
Ink jet printing machines
Mustesuihkupainokoneet ja laitteet
Spirit type jet fuel
Vety, jalokaasut ja muut epämetallit
Water jet cutting machines
kaikenlaiset porakoneet
Water jet cutting machines
Sellaisten tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä nimikkeiden 3901 3906 että nimikkeiden 3907 3911 aineksista, tätä määräystä sovelletaan ainoastaan siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
Spirit type jet fuel
I. KEMIALLISET ALKUAINEET
Water jet cutting machines
työkappaleenpitimet
Water jet cutting machines
Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtaus mittarit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja lämmön kulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 9014, 9015, 9028 tai 9032 kojeet ja laitteet
Agglomerated lignite (excl. jet)
strontium ja barium
Jet fuel, kerosene type
natrium tai kaliumperoksidit
Kerosene (excl. jet fuel)
magnesiumhydroksidi ja peroksidi
Kerosene type jet fuel
fenoli (hydroksibentseeni)
Ink jet printing machines
tasavirtageneraattorit
Jet Generici s. r. l.
Utinor 400mg tablets
Jet Generici S. R. L.
Jet Generici S. R. L.
Leavin' on a jet plane
Mä lähden suihkarilla
Where's my jet pack, Chris?
Missä on minun rakettireppuni, Chris?
(b) kerosenes (including jet fuels),
b) petrolit (mukaan luettuina lentopetrolit),
Agglomerated lignite ECSC (excl. jet)
Ruskohiili, yhteenpuristettu (paitsi gagaatti)
I have a slight jet lag.
Vähän poden jet lagia.
That jumbo jet accommodates 400 passengers.
Tuohon jumbojettiin mahtuu 400 matkustajaa.
I'm still suffering from jet lag.
Aikaero rasittaa minua vielä.
It's much like on a jet.
Se on pitkälti kuin suihkukone.
Sounds like a jet, doesn't it?
Kuulostaa suihkukoneelta.
And from drunk to jet pilot.
Sekä juoposta lentäjään.
Spirit type jet and turbine fuel
dekyylialkoholit (dekanolit)
'Cause I'm leavin' On a jet plane
Nyt mä lähden suihkarilla
23.20.14 Kerosene, including kerosene type jet fuel
Petroli, myös lentopetroli
I flew in a jet plane too.
Lensin suihkukoneessakin.
You ever hear of the jet fighter?
Sanooko suihkuhävittäjä mitään?
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
jäteöljyt
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
nitraatit
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
moottoriöljyt, kompressorivoiteluöljyt, turbiinivoiteluöljyt
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
Kromioksidit ja hydroksidit
Jet fuel, spirit type (excl. aviation spirit)
Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kiinteä
And just down the road, this is JET.
Saamme aikaan fuusion.
One... One sec. Leavin' on a jet plane
Ihan kohta.

 

Related searches: Main Jet - Main Jet Holder - Jet-main - Jet - Water Jet - Jet Fuel - Jet Engine - Not Jet - Jet Black - Jet Stream -